Vårdförbundet har tagit fram en digital guide där du får svar på aktuella frågor om arbetsmiljö och säkerhet, dina mandat och befogenheter. Du får även höra personliga berättelser från andra skyddsombud.

Några exempel på frågor som besvaras i den digitala guiden för dig som är skyddsombud är: 

  • Ska jag verkligen prioritera att jobba med arbetsmiljöfrågor när vi är så hårt pressade i vården? 
  • Vilken är min roll som skyddsombud, just nu? Vad är det viktigaste att hålla koll på? 
  • Vilka är arbetsgivarens skyldigheter? 
  • Vilka är mina befogenheter enligt arbetsmiljölagen? 
  • När bör jag lägga en 6:6a-anmälan och hur skriver jag den? 
  • När kan det bli aktuellt med skyddsstopp? 

Hör också skyddsombud runt om i landet beskriva hur man kan göra skillnad. 

Arbetsmiljöarbetet tar inte paus när vi är i en extraordinär situation.  Tvärtom - det blir extra viktigt! Just nu är det helt nödvändigt att du har möjlighet att agera och verka för en hållbar arbetsmiljö.