Regionala dagar med arbetsmiljöfrågor och samverkan i fokus

Anmäl dig nu till regionala dagar i höst om personal-, arbetsmiljö och försäkringsfrågor. Kostnadsfria seminarier om bland annat hur få friskare arbetsplatser i regioner och kommuner. I höst arrangerar AFA försäkring fyra regionala dagar med inspiration i Stockholm, Uddevalla, Borlänge och Umeå.

På uppdrag av SKR och de fackliga organisationerna arrangerar AFA Försäkring Regionala dagar för kommuner och regioner.

Dagen riktar sig till dig inom kommuner och regioner som arbetar med personal-, arbetsmiljö, eller försäkringsfrågor. Du kan vara chef, ha personalansvar, vara fackligt förtroendevald eller liknande.

I höst planeras för fyra dagar och man hoppas att covid-19-situationen ska göra det möjligt att genomföra dessa. Om inte kommer ett digitalt alternativ att erbjudas.

Exempel på seminarier under dagen:

  • Samverkan för friskare arbetsplatser i kommuner och regioner – åtgärder för att minska sjukfrånvaron?
  • Pensionsutbildning och information från KPA Pension - uppdatera dina kunskaper i tjänstepension.
  • Ett lyft för samverkan – Värnamo kommun berättar om nytt samverkansavtal och hur deras arbetsplatsträffar fått enhetlig struktur.
  • Motverka hot och våld, så gjorde vi! Med exempel från Halmstad kommun.

Anmäl dig redan nu till något av dessa tillfällen:

Dagen är kostnadsfri och resan står du för själv.  Antalet platser är begränsat. Först till kvarn gäller. Om du är förhindrad att delta kan du överlåta din plats åt en kollega.