Är du skyddsombud eller kanske chef? Du vet väl att Suntarbetsliv har kostnadsfria webbkurser i arbetsmiljö, som är öppna för alla? En god arbetsmiljö ger bättre trivsel, lägre sjukfrånvaro och personalomsättning. Dessutom minskar risken för olyckor på arbetet. Resultatet blir allra bäst när skyddsombud och chef går kursen tillsammans!

Vårdförbundet är tillsammans med SKL och övriga förbund inom kommun- och landstingssektorn uppdragsgivare till Suntarbetsliv, som tagit fram grundutbildningen i god arbetsmiljö.

De positiva erfarenheterna börjar spridas och allt fler använder arbetsmiljöutbildningen för kommun- och landstingssektorn.

Arbetsmiljöutbildningen är framtagen tillsammans med parterna och har funnits i 1,5 år. Materialet är kostnadsfritt och finns här. I utbildningen får deltagarna lära sig grunderna i det systematiska arbetsmiljöarbetet, hur man undersöker, riskbedömer, åtgärdar och följer upp arbetsmiljön i sin egen verksamhet. De får också lära sig mer om chefens och skyddsombudets roll och ansvar och hur man kan jobba tillsammans.

Chef och skyddsombud tillsammans

Att chef och skyddsombud går samma utbildning tillsammans ger rätt förutsättningar för ett fungerande arbetsmiljöarbete. Det är något som till exempel Sörmlands läns landsting tagit fasta på.

— Vi har verkligen tryckt på att chefer och skyddsombud ska gå tillsammans. Jag tycker det är bra att de på så sätt får samma språk och syn på arbetsmiljöarbetet, säger Charlotte Isoz, HR-specialist vid HR-staben i Sörmlands läns landsting.

Så tycker deltagarna: "Inspirerande", "Relevant"och "Tydlig"

— Utvärderingarna visar att deltagarna varit nöjda. Det är kul att 100 procent kan tänka sig rekommendera utbildningen till någon annan, säger Charlotte Isoz.

Flera berättar att de med förnyad kraft tagit tag i arbetsmiljöarbetet efter utbildningen. Även om det är en grundutbildning i systematiskt arbetsmiljöarbete är den värdefull både för nya och för dem som redan har mycket erfarenhet.

Nyfiken? Läs mer här!