PTK och Svenskt Näringsliv har slutit överenskommelse om arbetsrätten

PTK, avtalsbärare för 26 fackförbund, varav Vårdförbundet är ett, och Svenskt Näringsliv, företrädare för privata företag i Sverige, har slutit en överenskommelse om förbättringar i arbetsrätten.

Vårdförbundet står bakom överenskommelsen och den så kallade svenska modellen. Den svenska modellen innebär att det är arbetsmarknadens parter, d.v.s. fackföreningarna och arbetsgivarnas organisationer som gemensamt förhandlar om vad som gäller kring löner och villkor på arbetsmarknaden.

Det här har PTK lyckats med i förhandlingarna:

  1. Starkt anställningsskydd genom lag och avtal där det fackliga inflytande är säkrat.
  2. Förbättrad tillgång till kompetensutveckling för individen genom att arbetsgivarens ansvar skärps.
  3. Starkare stöd i omställning som även omfattar visstidsanställda.
  4. Förbättrad ekonomisk trygghet vid arbetslöshet som även omfattar visstidsanställda.

Vad innebär beskedet?

PTK och Svenskt Näringsliv har gjort det möjligt för politiken att ta nästa steg i att genomföra de lagändringar som föreslås. När detta är genomfört är PTK och Svenskt Näringsliv beredda att träffa ett nytt huvudavtal. I och med att IF Metall och Kommunal också ställer sig bakom överenskommelsen har parterna lyckats nå en ännu bredare uppgörelse som omfattar stora delar av arbetsmarknaden.

Vad händer nu?

Nu har parterna skickat in överenskommelsen med det underskrivna förhandlingsprotokollet till regeringen. Parterna har utformat överenskommelsen på så sätt att enskilda LO-förbund har möjlighet att ansluta sig, vilket IF Metall och Kommunal har lämnat besked om att de gör. Det innebär att vi har en bred överenskommelse som är bra för både företag och anställda.

Nu är det upp till staten att uppfylla sin del i detta, vilket framgår av principöverenskommelsen. De förslag till lagändringar som parterna föreslår ska utredas och genomföras. När det är klart står parterna beredda att anta det nya huvudavtalet. Huvudavtalet är alltså villkorat av att regering och riksdag fattar beslut som gör att överenskommelsens alla delar blir verklighet.

Läs mer på PTK:s webbplats