Personcentrerad vård kan även bli ett lyft för arbetsmiljön

När Psykiatri Sydväst Huddinge skulle införa personcentrerad vård sökte de pengar från Arbetsmiljölyftet och bildade en arbetsgrupp med personal inom verksamheten. Nu hyllar de Vårdförbundets studiecirklar i personcentrerad vård.

Drygt 30 studiecirklar, inspirationsdag, rollspel, workshops och studiebesök. Psykiatri Sydväst i Huddinge satsar rejält när de inför personcentrerad vård. Ambitionen är att också bädda för en bättre arbetsmiljö. Läs hela berättelsen med tips på Suntarbetsliv!

Personcentrerad vård - så förberedde de sig

- Vi har satt ord på tyst kunskap,  säger mentalskötare Lennart Asp.

– Arbetssättets filosofiska grund har lett till bra diskussioner som har hjälpt oss att hitta en gemensam grund där alla vet vem som gör vad. Det skapar trygghet och en tydlighet som i sin tur är grunden för en bra arbetsmiljö säger verksamhetschefen. Studiecirklarna gav också tid för reflektion och medarbetarna uppskattade verkligen det och att knyta kontakt med andra verksamheter.

Sjuksköterskan Anna Ritzman Kraft planerar och implementerar nu det nya arbetssättet hos heldygnsvårdens cirka 330 medarbetare som alla - även läkarna - har gått Vårdförbundets studiecirkel.

Vad kan jag göra som förtroendevald?

Vad är personcentrerad vård? Hur kan jag bidra till att vården blir personcentrerad? Var kan jag hitta inspiration och goda exempel? Vilket material kan jag använda vid ett medlemsmöte? Här finns material och tips om hur vi tillsammans kan sprida kunskap om personcentrerad vård.
Här hittar du material om personcentrerad vård!