Nytt stöd för arbetsmiljöarbete i statlig sektor

Med start till hösten kommer Partsrådet inom den statliga sektorn att börja erbjuda konkreta tjänster som ska ge lokala parter stöd i arbetet för friskare arbetsplatser.

Under en femårsperiod kommer anpassade tjänster att tas fram inom området ”Hållbart yrkesliv”. Tjänsterna ska göra praktisk nytta och erbjudas till lokala parter inom statlig sektor. Ambitionen är att stärka den organisatoriska och sociala arbetsmiljön och bidra till friska och engagerade arbetsplatser.

Partsrådet kommer genom Hållbart arbetsliv att arbeta på ett helt nytt sätt och ta fram operativt stöd för aktuella frågeställningar.

- Vi ser att arbetsmiljöfrågan blir allt viktigare inom alla sektorer, säger Sineva Ribeiro, ordförande  för Vårdförbundet. Våra medlemmar finns på hela arbetsmarknaden och ställs inför olika typer av utmaningar beroende på var de arbetar. De största frågorna i landstingen är kanske inte lika relevanta på någon av våra myndigheter. Därför är Partsrådets riktade arbete med att hitta fram till ett hållbart arbetsliv inom statlig sektor viktigt.

De första tjänsterna kommer erbjudas under hösten 2018. Läs mer på Partsrådets hemsida.