Nu finns en ny webbutbildning i Kunskapsrummet om arbetsmiljö. Följ med skyddsombudet Kalle till jobbet en tuff torsdag. Hur gör Kalle för att ta tag i arbetsmiljöproblemen på sin arbetsplats?

Vi ställer några frågor till Britt Grönvik som har varit projektledare för den nya utbildningen.

Varför har vi tagit fram den här utbildningen?

Vi vill gå från teori till praktik och visa hur skyddsombud kan använda alla verktyg som finns tillgängliga genom arbetsmiljölagstiftningen. Utbildningen är uppbyggd kring ett riktigt arbetsmiljöproblem på en fiktiv arbetsplats. 

Vilka riktar sig utbildningen till?

I första hand riktar den sig till de som redan är förtroendevalda/skyddsombud och som vill fräscha upp sin kunskap. Men vår förhoppning är att utbildningen även kan locka medlemmar att bli förtroendevald/skyddsombud på sin arbetsplats när de ser hur det är möjligt att arbeta med arbetsmiljöfrågor.

Vad vill vi att utbildningen ska leda till?

Vi hoppas att den leder till en mer praktisk kunskap om arbetsmiljö och till engagemang och verklig förändring ute på våra medlemmars arbetsplatser.

Till utbildningen

En tuff torsdag – när skyddsombudets arbete sätts på prov

Har du frågor kring utbildningen? 

Kontakta britt.gronvik@vardforbundet.se