Under pågående pandemi är löpande riskbedömningar på arbetsplatsen av största vikt. Arbetsgivaren är ytterst ansvarig, men du som skyddsombud har tillsammans med dina kollegor en central roll för att arbetsmiljön säkras och smittspridning förebyggs.

När förutsättningarna ändras kan nya riskbedömningar behöva göras dagligen.  I denna vägledning finns checklistor för riskbedömningar med anledning av covid-19, till hjälp för dig som är skyddsombud. Ladda ner och läs nedan.

Vägledning: Att göra riskbedömning för att förhindra smitta på arbetsplats med anledning av covid-19 (pdf)