Ny uppdragsbeskrivning förtroendevald på arbetsplats

Den 18 december 2018 beslutade förbundsstyrelsen en ny version av uppdragsbeskrivning förtroendevald på arbetsplats. Den ersätter tidigare rollbeskrivning från 2015.

Namnet på styrdokumentet fick också det nya namnet:

Förtroendevald i Vårdförbundet
– förenar och företräder medlemmar på arbetsplatser

Uppdragsbeskrivningen förändrades efter en utvärdering av tidigare beskrivning och tar också hänsyn till beslut som fattades vid kongressen i maj 2018.

Med den nya beskrivningen vill förbundsstyrelsen sätta mer fokus på att vi är många förtroendevalda på arbetsplats och att det ska vara lätt att engagera sig.

Uppdragsbeskrivningen är också anpassad så att den ska kunna tillämpas i hela landet, oavsett vem som är arbetsgivare.