Ny arbetsmiljöutbildning från Suntarbetsliv

Som delaktig i arbetsmiljöarbetet finns stora möjligheter att påverka både sitt eget och andras arbetsliv i positiv riktning. Men hur gör man?

Suntarbetslivs utbildning vänder sig till chefer och huvudskyddsombud och ger grunderna för ett systematiskt arbetsmiljöarbete - från teori till praktik.

Här hittar du utbildningen på Suntarbetslivs webbplats.

Läs mer om utbildningen i broschyren och ta med som underlag till samverkan, till exempel i skyddskommitté eller samverkansgrupp.