Arbetsmiljöverket förlänger möjligheten för arbetsgivare att låta arbetstagaren använda personlig skyddsutrustning med särskilt tillstånd. Förlängningen gäller till 1 juni 2022. 

Det innebär att Arbetsmiljöverket förlänger möjligheten att använda skyddsmask 90 som personlig skyddsutrustning, dock längst till 1 juni 2022  

Vårdförbundet framhåller att skyddsmask 90 är ett sistahandsval som endast ska användas om CE-märkta andningsskydd inte finns tillgängliga. 

Inför användning av skyddsmask 90 ska alltid en riskbedömning göras och arbetsmiljörutiner införas som t.ex. skademinimerande åtgärder som rengöring, se över användningstid, personlig märkning, tid i mask samt tillhörande behov av rast och vila. 

Som skyddsombud i Vårdförbundet är det bra att känna till vilken skyddsutrustning som finns tillgänglig på arbetsplatsen och säkerställa att korrekt och rekommenderat skydd används i den utsträckning det är möjligt.   

Läs mer på Arbetsmiljöverkets webbplats 

Personlig skyddsutrustning som skydd mot covid-19 AFS 2020:9 

Särskilda bestämmelser om personlig skyddsutrustning med anledning av covid-19 (AFS 2020:9), föreskrifter

Användning av personlig skyddsutrustning (AFS 2001:3), föreskrifter