Medlemmarna nöjda med det nya avtalet med SKL

Enligt en medlemsundersökning som Vårdförbundet gjort genom Novus känner 93 procent av medlemmarna till att ett nytt centralt avtal har tecknats. De flesta är också nöjda med resultatet.

För att se vad medlemmarna tycker om det nya avtalet gjordes en undersökning bland 863 medlemmar. 40 procent av dessa svarade och av dessa tyckte. 38 procent  att avtalet är ganska eller i huvudsak bra, vilket var en majoritet av medlemmarna.  

48 procent svarar att de varit nöjda med den information som de fått om avtalet. Informationen har de hämtat främst från Vårdförbundets nyhetsbrev och webbplats, men även sociala medier och massmedia.

Budskapet har gått fram väl

Medlemmarna svarar att de känner till att avtalet i huvudsak ska leda till en höjning av lönerna för särskilt yrkesskickliga och att det innebär sänkt nattarbetstid i kommunerna.

Främst upplever de att de fått sin information om det nya avtalet genom Vårdförbundets nyhetsbrev och webbplats. Men också ifrån sociala medier och massmedia. 48% har varit nöjda med informationen, 31%  hade ingen åsikt och 22% var missnöjda med informationen.

Många har följt avtalsförhandlingarna i avtalsbloggen. Förhandlingschef Annelie Söderberg har gjort 19 inlägg om avtalsförhandlingarna och under mars till maj månad hade bloggen rekordhöga 140.000 visningar och tusentals delningar.

Det har varit stort engagemang kring avtalsrörelsen även i sociala kanaler som Facebook, Twitter och Instagram. Särskilt på kvällen den 16 maj, då livesändning av pressträffen på Facebook gjordes och det snabbt efter sändningen kom ut kompletterande informationstexter, filmer och vanliga frågor och svar. Den 16 maj engagerade sig uppskattningsvis minst 6800 personer i Vårdförbundets sociala kanaler både med frågor, kommentarer.

Resultat av Novus undersökning 

93% av medlemmarna känner till att ett nytt centralt avtal har tecknats. 

Detta anser medlemmarna om avtalet: 

38% tycker avtalet är ganska eller i huvudsak bra 
22% tycker att avtalet är varken eller bra eller dåligt 
19% har ingen uppfattning 
20% anser att det är ganska eller i huvudsak dåligt. (Huvudsak dåligt=8%) 

Det här har medlemmarna uppfattat ingår i avtalet

88% anger att det avser en  höjning av lönerna för särskilt yrkesskickliga 
65% uppger sänkt nattarbetstid i kommunerna  
28% Nya karriärmodeller ska införas i regionerna 
19% Förbättring av schemaläggning och semesterplanering 

Här fick medlemmarna sin information om det nya avtalet

48% Nyhetsbrev från Vårdförbundet 
43% Vårdförbundets webbplats 
26% Sociala medier 
26% TV, tidningar och Radio 
18% Från förtroendevalda 
14% Avtalsbloggen 
3% Uppger att de inte fått någon information 

Hur nöjd är man med den information man fått

48% nöjda (63% av barnmorskorna) 
22% missnöjda 
31% har ingen uppfattning  

Av de som är nöjda (38%) med informationen kan kommentarerna sammanfattas så här: 

  • Snabb och saklig information
  • Lätt att hitta
  • Tydlig
  • Avtalsbloggen/nyhetsbrevet 

Av de som var missnöjda (22%) tycker man att informationen var: 

  • Otydlig
  • Ingen lokal information
  • Enkelriktad kommunikation
  • Vad ger det mig?  

Så här gjordes undersökningen

Vårdförbundet har med hjälp av Novus och vår medlemspanel tillfrågat 863 medlemmar om vad de anser om avtalet och den information de fått i samband med att det nya centrala avtalet tecknades.

Svarsfrekvensen var 40% vilket enligt Novus är normalt i denna typ av webbaserad enkät i paneler. Resultatet kan därmed betraktas som representativt för medlemmarna. Undersökningen genomfördes mellan den 27 maj och 11 juni.  

Vi har också granskat besöksstatistik på Vårdförbundets webbplats, avtalsbloggen, nyhetsbrev, sociala medier och uppmärksamhet i media.