– Det finns de som har så hög arbetsbelastning att det inte finns möjlighet att sitta ostört och ta sin matrast. De blir avbrutna hela tiden. En del tycker att man lika gärna kan vara utan rast och faller till föga för att verksamheten trycker på. Men att hoppa över raster är inte förenligt med ett långt arbetsliv, menar Ola Sjöholm, ombudsman på Vårdförbundet. Läs gärna artikeln och intervjun i tidningen Arbetet!

Ola Sjöholm, ombudsman Vårdförbundet intervjuas i tidningen Arbetet för artikelserien "Maten och jobbet". Tiden för återhämtning i samband med måltid är noga reglerad i arbetsmiljölagar och kollektivavtal, ändå skapar det diskussion mellan både arbetsgivare och fack och inom personalgrupper.

Började i fel ände

Ola Sjöholm menar att sjukhusledningen när den försökte få igenom ett måltidsuppehåll började ”i fel ände”.

– Man ska inte ha måltidsuppehåll för att personalen inte hinner ta matrast. Tvärtom, det är på just de arbetsplatserna personalen behöver en schemalagd rast.

Då är det bättre att ställa krav på att verksamheten ska vara så anpassad att man kan äta, menar Ola Sjöholm.

Enligt Arbetsmiljöverket är rasten inte bara till för matintag utan också för återhämtning. Under långa pass kanske man måste ha två raster för att få i sig två riktiga måltider.

Läs vidare: 18 minuters matpaus när produktionen styr- Arbetet