Läs på om vad nattarbetsavtalet verkligen innebär

Här kan du som förtroendevald hitta material så du kan vara bättre rustad om dina medlemmar frågar dig om det nya nattarbetsavtalet. Vi har grupperat i 9 viktiga områden.

Det surrar av frågor och föreställningar om vad det nya nattarbetsavtalet egentligen innebär. Här kan du läsa mer om det som kanske inte alltid framgår så tydligt i avtalstexten om avsikterna som både Vårdförbundet och SKL enades om.

Material om centralt nattarbetstidsavtal

Vi reder ut missförstånd om kommunanställda

Ett vanligt missförstånd är t ex att nattarbetsavtalet inte skulle gälla kommunanställda alls. Det stämmer inte. Självklart behöver även sjuksköterskor i kommunen vila och återhämtning! 
Alla som är anställda på rotation och arbetar omväxlande dag och natt omfattas, både i landsting, region och kommun. Däremot kunde vi inte komma hela vägen fram för de som har anställningsformen "ständig natt" i kommunen.
Därför sker en kartläggning av detta under 2017. Vi har som tydligt mål att detta måste lösas senast november 2018.

Mer i paketet

Avtalet med SKL innehöll också en del andra godsaker, som höjda ob-ersättningar och många samsynsdokument om utbildningsanställningar och  karriär. Och inte mist att få en enhetlig syn på hälsosamma arbetstider. Något som vi inte ens fått gehör för att förhandla om på central nivå förrän 2016. Så det ÄR ett historiskt genombrott som förhandlingschef Annelie Söderberg berättar i avtalsbloggen.

Just nu pågår ett arbete att se till så att din lokala avdelning ska kunna vara till stöd för dig om det dyker upp lokala frågor kring avtalen. Dessutom kan du alltid kontakta rådgivarna på Vårdförbundet Direkt och få råd. Du kan också läsa på i vanliga frågor och svar.