Skapar det digitala i er arbetsvardag stress och irritation istället för att vara det stöd det ska vara?

Våra medlemsgrupper kan verkligen vittna om krångliga IT-system. Logga in och logga ut, springa till en dator i ett annat rum eller vara tvungen att mata in samma uppgifter flera gånger i olika system. Nu finns både forskning om digitala arbetsmiljön och verktyg för att råda bot på detta: Digironden!

- Ska sjuksköterskor vara läkarnas IT-support? Det är i alla fall verkligheten för de sjuksköterskor som är med i ett aktuellt forskningsprojekt om digitaliseringens effekter på sjuksköterskors arbetsmiljö.

Varsågod! Er support för bättre digital arbetsmiljö

Skapar det digitala i er arbetsvardag stress och irritation istället för att vara det stöd det ska vara?

Med Digi-ronden får ni vara med och påverka er digitala arbetsmiljö.

Här finns tre skyddsronder för att kartlägga nuet. Resultatet blir en handlingsplan för att förbättra er digitala miljö.

www.suntarbetsliv.se/digironden/

Flera forskningsprojekt om digital stress

 • Diane Golay forskar om digitaliseringens effekter på sjuksköterskornas arbetsmiljö. Hon har samlat in upplevelser om hur IT-systemen påverkar jobbet för sjuksköterskor vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Läs om de resultaten här
 • Åsa Cajander leder forskningsprojektet Systemutvecklingsmetoder för digital arbetsmiljö (STRIA) - Läs om Nya metoder ska ge bättre digital arbetsmiljö
 • Åsa är också projektledare för Mellan patienter och datorprogram: Digitalisering och dess effekter på sjuksköterskors arbetsmiljö (DISA) 
  När män gör IT-system för vårdens kvinnor
  En dåligt designad IT-miljö stressar. I vården drabbar det bland annat sjuksköterskor, som använder många digitala system, utvecklade av män. Studien DISA ska nu se hur digitaliseringen påverkar sköterskornas arbetsmiljö och hjälpa landstingen införa bättre anpassade IT-system i vården.

Tre tips för mindre IT-krångel i vården

 • Undersök sjuksköterskornas IT-arbete. Granska de arbetsuppgifter och områden som skapar problem.
 • Undersök hur IT-systemen samspelar. Vad går att effektivisera? Hur kan ni minska på mängden klick och inloggningar, spring mellan datorer och patienter, IT-krångel och tidsödande blankettbaserad kommunikation?
 • Satsa på utbildning i IT-systemen på arbetstid.
  Tipsen från Diane Golay 

 

Suntarbetsliv.se drivs av de fackliga organisationerna i samverkan med Sveriges Kommuner och Landsting samt Sobona.