Gilla Jobbet webbsänds den 3 november

Hur får du till ett bra arbetsmiljöarbete under kris och på distans? Det och många andra spännande ämnen kommer Gilla Jobbet ta upp på sin webbsändning den 3 november. Gilla Jobbet vänder sig främst till chefer, skydds/arbetsmiljöombud och HR-personal.

Arbetsmiljöeventet Gilla Jobbet är arbetsmarknadens parters satsning för att öka kunskaper och engagemang inom arbetsmiljöområdet. En webbsändning den 3 november ersätter de fysiska träffarna den 7 oktober i Umeå och den 3 november i Växjö.

Det blir en spännande webbsändning om bland annat ergonomi i hemmet, hur man kan jobba med OSA-frågor på distans, kris, smittspridning och hur man får till ett bra arbetsmiljöarbete under coronapandemin.

Läs mer på Gilla Jobbets webbplats

www.gillajobbet.se

Fakta om Gilla Jobbet

Gilla Jobbet arrangeras av AFA Försäkring, Prevent och Suntarbetsliv tillsammans med arbetsgivarorganisationer och PTK, andra fack inom den privata sektorn, samt kommun- och regionssektorn.