Försenad utbetalning av reseräkning till förtroendevald

På grund av nytt utbetalningssystem för reseräkningar kan eventuellt utbetalningen den 31 januari bli försenad. Utbetalningen planeras då bli den 6 februari.

Vi beklagar den eventuella förseningen.