Spridningen av covid-19 utmanar våra bedömningar och vårt handlande på många områden. Ett av dem är riskbedömning och åtgärder på arbetsplatsen. Vilka åtgärder som ger bäst effekt kan se olika ut på olika arbetsplatser.

AFA Försäkring och Lunds universitet arrangerade ett webbinarium på detta tema den 16 juni klockan 09:00-10:00.  Det innehöll många intressanta delar och kan ses i efterhand.

Här kan du se webbinariet

Medverkande i webbinariet:

  • Carl-Johan Fraenkel, överläkare infektionsmedicin och specialist i vårdhygien vid Skånes universitetssjukhus, berättade bland annat om smittsamheten vid covid-19 och om den forskning som hittills har gjorts
  • Jakob Lönndahl, docent i aerosolteknologi vid Lunds universitet, om huruvida covid-19 smittar genom luft eller inte, och hur det går till när ett virus smittar genom luft
  • Pernilla Wiebert, yrkeshygieniker vid Centrum för arbets- och miljömedicin Region Stockholm, beskrev hur risken för covid-19-smitta bör hanteras ur ett arbetsmiljöperspektiv
  • Mats Bohgard, senior professor i ergonomi och aerosolteknologi vid Lunds universitet, berättade om tekniskt arbetarskydd, det vill säga hur man rent praktiskt kan skydda sig mot smitta på en arbetsplats

En sammanfattning av seminariet, dokumentation och länk till seminariet finns på AFA Försäkringars webbplats