Ersätt gamla rekryteringsbroschyrer med de nya

  • Affischer

  • Digital kampanj som går samtidigt

    Förtroendevalda tipsar om sina bästa skäl i filmannons på sociala medier.

I samband med att GDPR börjar gälla den 25 maj 2018 behöver vi ändra formuleringen i vår medlemsansökan. Det innebär att alla tryckta rekryteringsfoldrar med den gamla texten om samtycke blir ogiltiga och måste slängas. Byt ut mot de nya!

Nya giltiga rekryteringsfoldrar beställs i Medlemsbutiken. Detta gäller både ansökan för student och för yrkesverksamma medlemmar.

Folder för värvning av yrkesverksamma medlemmar ersätts av kampanjfoldern "3 månader kostnadsfritt" under kampanjperioden 1 maj – 30 november. Nya neutrala foldrar för yrkesverksamma kommer hösten 2018. När det gäller folder för student så gör vi bara nytryck av den gamla, men med ny text om personuppgifter.

Om gamla rekryteringsfoldrar med medlemsansökan används måste vi ringa upp varje ny medlem för att informera om hur vi hanterar personuppgifter. För att undvika det extraarbetet ber vi er att slänga det gamla materialet reda nu. Ta gärna reda på om ni har exemplar av den gamla foldern liggande och kasta alla gamla versioner med samtyckestext senast den 25 maj.

Blanketter behöver rensas

Om ni skulle ha andra typer av blanketter,  som t ex ändringsanmälan, behöver de också rensas. Alla nya uppdaterade blanketter kommer finnas i medlemsbutiken inom kort. Vårdförbundet Direkt  kan självklart hjälpa till vid t ex ändringsanmälan.

Tack för hjälpen!