Behåll och använd nya lönefoldern

I januari-numret av Vårdfokus fick alla medlemmar en folder med unik lönestatistik för 2016. Foldern innehåller också fakta om vad som påverkar din lön samt matnyttiga tips inför lönesamtal och löneförhandling. Behåll den. Använd den! Det är en medlemsförmån som hjälper dig i den kommande lönerevisionen.

Lönefoldern "Vår lön" innehåller färska siffror från vår egen insamling av lönestatistik 2016. Den kommer vara ovärderlig i ditt arbete som förtroendevald när medlemmar vill prata om lön. Därför har vi också med sidor med tips och checklistor för lönesamtal och löneförhandling samt hur Vårdförbundet arbetar med lönefrågor.

Behöver ni fler foldrar så går det snart att beställa fler som inloggad i medlemsbutiken. Men vi uppmuntrar alla medlemmar och förtroendevalda att spara sitt eget exemplar.

Om undersökningen

De siffror som presenteras i foldern visar hur lönerna ser ut för en viss grupp medlemmar, inte för en specifik medlem i gruppen. Använd underlaget när du argumenterar för din lön. Vi redovisar lön uppdelat på yrkesgrupp, sektor och län. Löner för chefer och ledare ligger i ett eget kapitel.

Statistiken bygger på uppgifter från Vårdförbundets löneenkät som gick ut i augusti 2016. Den skickades till alla yrkesverksamma medlemmar i Vårdförbundet. Svarsfrekvensen var 45 % och svaren är representativa mot vår medlemsgrupp efter kön, ålder och geografi.

Finns samma siffror i lönestatistiken på webben?

Nej, lönesnurran/lönestatistiken på webben bygger på uppgifter från arbetsgivarna och ännu inte uppdaterad. Siffrorna där är alltså från 2015.

Har du frågor om lönestatistik?

Kontakta oss via Vårdförbundet Direkt  på webben när som helst och dagtid på telefon: 0771-420420.

Vi tar gärna emot synpunkter på foldern!

Har du synpunkter på vad som kan förbättras eller andra kommentarer om lönefoldern? Mejla till statistik@vardforbundet.se