Tack för att du svarar på arbetsmiljöenkäten!

I dagarna kommer vi att mejla en arbetsmiljöenkät till alla förtroendevalda inom Vårdförbundet. Vi är så tacksamma att du tar dig tid och svarar på enkäten.

I Vårdförbundet är alla förtroendevalda också skyddsombud, med det viktiga arbetsmiljöuppdraget på arbetsplatsen. I enkäten kommer du att få svara på frågor om hur det fungerar på just din arbetsplats.  

Svaren är viktiga för Vårdförbundet för att kunna planera för vår arbetsmiljöstrategi i dag och i framtiden. Just ditt svar på enkäten har stor betydelse för våra medlemmar och förbundet. Vi kommer arbeta vidare med rapporter som utvecklar våra interna arbetsformer men även kunna jämföra oss med andra förbund och sektorer.

Enkäten är framtagen av Vårdförbundet i samarbete med andra TCO-förbund och avsändare är därför TCO.

Stort tack på förhand!

Har du frågor om enkäten är du välkommen att kontakta susanne.bjorkman@vardforbundet.se