Specialtips till er förtroendevalda! Nu går det att anmäla sig till arbetsmiljökonferensen Gilla Jobbet som arrangeras 24 oktober. Det är fjärde gången Gilla Jobbet genomförs i Stockholm. I fjol genomfördes Gilla Jobbet ute i landet; Malmö, Göteborg, Falun och Umeå. Platserna brukar gå åt fort så skynda er!

Anmäl dig här https://gillajobbet.se/

Gilla Jobbet är arbetsmarknadens parters unika satsning för att inspirera till ett förebyggande och hälsofrämjande arbetsmiljöarbete på landets arbetsplatser. Det är en mötesplats med seminarier, föreläsningar och utställning där forskare och praktiker inspirerar till ett gott arbetsliv och skapar engagemang i arbetsmiljöfrågor. Nästa konferens genomförs i Stockholm den 24 oktober 2019. Under våren 2020 kommer Gilla Jobbet genomföras på flera orter, mer information om det kommer under våren 2019.

Gilla Jobbet arrangeras av AFA Försäkring, Prevent och Suntarbetsliv tillsammans med arbetsgivarorganisationer och fack inom den privata sektorn samt kommun- och regionssektorn.

Gilla Jobbet genomförs kostnadsfritt för deltagarna men med en s.k. no-show avgift om 500 kr.