Den 24 maj meddelade arbetsdomstolen dom i fallet om indragna semestrar för fem barnmorskor i Östergötland. Här kan du läsa vanliga frågor och svar.

Vad har hänt?

Arbetsdomstolen menar att arbetsgivaren Vrinnevisjukhuset i Norrköping hade rätt när de sommaren 2014 tvingade fem barnmorskor att flytta redan beviljade semestrar. 

Bakgrunden är att arbetsgivaren åter igen fått problem med att bemanna under sommaren, trots att flera deltidsarbetande barnmorskor både gått upp till heltid och avstått från att ta ut föräldraledighet. När arbetsgivaren inte heller ville betala samma ersättning för extrapass som vid tidigare somrar, var personalen inte lika villiga att ta på sig extrapass.
I domen säger AD att de anser att arbetsgivaren haft fog för åtgärden och att barnmorskorna därmed inte hade rätt till allmänt skadestånd enligt semesterlagen.

Skadeståndskraven avslås utom i ett fall, där en barnmorska anses ha blivit för sent underrättad om den ändrade semestern. Hon får 10 000 kronor.
Här finns domen. Arbetsdomstolen dom 33-17 (pdf). 

Hur kunde arbetsgivaren ha fog för indragna semestrar?

Det fog som AD nämner är de oförutsedda händelser som inträffade efter att barnmorskornas semester beviljats. Exempel på händelser var sjukskrivningar, att fem barnmorskor inte kunde tjänstgöra under sommarperioden och att barnmorskorna inte tog extra pass som de hade gjort tidigare somrar.

Vårdförbundet tycker inte att AD tagit in alla omständigheter, som att flera deltidsarbetande barnmorskor både gått upp i heltid och avstått från att ta ut föräldraledighet för att underlätta bemanningen under sommaren. Arbetsgivaren ville inte heller betala samma ersättning för extrapass som vid tidigare somrar. Personalen var då inte lika villig att ta på sig extrapass.

Kan min beviljade semester bli indragen i sommar?

En beviljad semester är ett bindande avtal mellan arbetsgivare och anställd. Vårdförbundet menar fortfarande att arbetsgivaren inte kan återkalla din beviljade semester utan att komma överens med dig.
Domen ger inte arbetsgivaren rätt att dra in semester om det gått att lösa på annat sätt. Det behöver man bedöma i varje enskilt fall. Om din arbetsgivare vill dra in din semester, kontakta snarast Vårdförbundet Direkt på 0771-420 420 eller genom webbformuläret till  Vårdförbundet Direkt.

Har jag inte rätt till fyra veckors sammanhållen semester?

Den frågan var inte föremål för prövning i det här målet.
Det som AD bedömde var om arbetsgivaren i detta fall hade fog för att flytta semestrar för fem barnmorskor efter att semestern redan varit beviljad.

Vad ska jag tänka på om jag blir erbjuden att flytta på min semester?

Att på eget initiativ avstå från sommarsemester ger inte med automatik några förmåner, men du kan alltid förhandla om något som du tycker är av värde. Om du blir erbjuden t ex extra ersättning för att arbeta extra pass eller flytta på din semester, tänk på att få det skriftligt och att det finns en plan för när du istället ska kunna ta din sammanhållna semester. Nöj dig inte med svaret "det löser vi senare".

Läs mer om våra råd inför sommarsemestern.