Under året reser förbundsordförande Sineva Ribeiro över landet och besöker arbetsplatser. Under resorna träffar hon medlemmar, värvar nya medlemmar och pratar om lokala fackliga frågor. Se filmer om de förtroendevalda och hör deras berättelser.

Besök i Pajala och Övertorneå

I den ena filmen från besöket får vi följa sjuksköterskor med AKS-utbildning i Norrbottens glesbygd. Behoven i Pajala och Övertorneå har gjort att flera sjuksköterskor valt att kompetensutveckla sig genom en specialanpassad avancerad klinisk sjuksköterskeutbildning. Den gör att de känner sig tryggare i sin yrkesroll samtidigt som den skapar förutsättningar för en bättre löneutveckling och klinisk karriär. Patientperspektivet säkras också på ett bättre sätt.

I den andra filmen berättar Vårdförbundets ordförande i Norrbotten, Camilla Eriksson-Sundberg, och AKS- och ambulanssjuksköterskan Berit Johdet, om förutsättningarna för förtroendevalda och medlemmar i Norrbottens glesbygd.

Besök i Hyltebruk

I mars besökte Vårdförbundet förtroendevalda medlemmar inom den kommunala vården i Hyltebruk, Halland. Ta del av vad de tycker är det bästa med yrket, men även utmaningar och förbättringsförslag. Se filmen nedan.

Besök i Västerås och Sala

Anna Hasselberg, sektionsledare och PCI-sjuksköterska vid PCI i Västerås, berättar om Vårdförbundets stöd för chefer, vad man pratar om i fikarummet och hur de förtroendevalda arbetar med att förbättrar arbetsvillkoren på arbetsplatsen. 

Elisabeth Berglind, specialistsjuksköterska och förtroendevald vid samverkansmottagningen Treklövern i Västerås, är orolig för nedskärningarna i vården och tycker därför att medlemskapet är väldigt viktigt. - Som förtroendevald kan du påverka, säger hon.

Maria Aldén och Ulrika Edlund, sjuksköterskor, berättar om sina utmaningar och hur de utvecklar sina verksamheter genom att vara förtroendevalda.

Besök i Mölndal

Ordförande Sineva Ribeiro besöker Mölndals sjukhus för att prata om klimat- och miljöfrågor. Är klimat och miljö en facklig fråga? Hur kan anställda på en arbetsplats bidra till ett mer miljösmart samhälle?

 

Besök i Göteborg

I filmen berättar barnmorskor vid ungdomsmottagningen på Hisingen om sin verksamhet och vikten av att vara medlem.

Besök i Växjö

Jenny Gustavsson, barnsjuksköterska och förtroendevald, Emma Bjärkvik, sjuksköterska och förtreondevald, berättar om uppdraget och bland annat om hur det nya avtalet diskuteras. 

Besök i Umeå

Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro besöker Umeå sjukhus och pratar med befintliga och blivande medlemmar. Vilka frågor är viktigast i regionen just nu?