Förebygg ohälsa och sjukfrånvaro med Prehabguiden

På uppdrag av bland annat Vårdförbundet har Suntarbetsliv tagit fram ett verktyg för att undvika ohälsa och sjukfrånvaro på arbetsplatsen. Verktyget stöttar även vid sjukskrivning och vid återgång till arbete.

Du som är förtroendevald/skyddsombud har tillsammans med övriga medarbetare en viktig roll i att agera om du upptäcker att en medarbetare på arbetsplatsen mår dåligt. Det är inte alla gånger lätt att veta hur man ska agera för att hjälpa en kollega. Använd Prehabguiden för att få stöd och hjälp att motverka ohälsa och sjukfrånvaro på din arbetsplats.

Prehabguiden – verktyg för att motverka ohälsa och sjukfrånvaro

Människans arbetsförmåga varierar naturligt genom arbetslivet. För att undvika ohälsa och sjukfrånvaro kan arbetsanpassning vara ett bra stöd.

Verktyget Prehabguiden hos Suntarbetsliv ger vägledning i såväl förebyggande arbetsanpassning som arbetslivsinriktad rehabilitering. Verktyget riktar sig främst till chefer och skyddsombud, men också till medarbetare som upplever nedsatt arbetsförmåga.

Verktyget är kostnadsfritt och innehåller bland annat samtalsstöd för chef, medarbetaren och skyddsombud, ett självskattningstest av arbetsförmåga för medarbetaren och gruppaktiviteter för att skapa en gemensam förståelse för hur gruppen bemöter någon som inte mår bra.

Till Prehabguiden hos Suntarbetsliv