Samtal om framtiden – mot ny vision

Under hösten 2016 genomförs framtidssamtal med medlemmar. Det blir sedan underlag för att ta fram en ny vision för Vårdförbundet. Ta tillfället i akt och var med och bygg upp vår gemensamma bild av vad som är viktiga framtidsfrågor för våra yrken, vården och villkoren.

Vårdförbundets långsiktiga mål finns sammanfattade i en vision (Vision 2018 för hälsa och helhet) som beslutades av kongressen 2008. Det har hänt mycket i vården och i samhället sedan dess. En ny vision kommer därför att arbetas fram och föreslås för kongressen i maj 2018. För att vi ska vara relevanta och driva rätt frågor på lång sikt vill vi nu prata om framtidsmöjligheter med medlemmar.

Du som förtroendevald har en jätteviktig roll för att vi ska hitta rätt med vår nya vision. Vi hoppas att du vill prata med medlemmar i olika sammanhang om framtiden för yrke, vård och villkor. Framtidssamtalen med medlemmar genomförs i ett första steg under hösten och vintern 2016. Kontakta gärna din lokala avdelning för mer information om hur du kan bidra till vår gemensamma bild om vad som är viktigt för framtiden.

Material som stöd

Här hittar du material som kan ge stöd i att föra dialog med medlemmar. Olika varianter fungerar i olika sammanhang. Om ni är många som samlas kan det passa bra att först se filmen med Sineva och sedan prata i mindre grupper. Om ni bara är några stycken och inte har så mycket tid kan ni välja att prata om någon eller några frågor ur samtalsunderlaget.

Film: Vad är en vision, och varför behöver Vårdförbundet en vison?

Här kan du ladda ner en film där Vårdförbundets förbundsordförande pratar om visionens roll för Vårdförbundet. Filmen är ca 4.30 minuter. 

Film – vad är en vision för nedladdning (OBS stor fil!)

Den nedladdningsbara filmen ovan är högupplöst och lämpar sig för att visa på en stor skärm eller filmduk och när du saknar internetuppkoppling. Filen är 109 MB. 

Den streamade versionen av filmen ovan fungerar bra att visa på en mindre skärm när du har internetuppkoppling.

Introduktion till filmen (pptx)

Om du ska introducera filmen och starta upp samtal i större grupp kan du utgå från den här presentationen. Presentationen innehåller även en länk till filmen på youtube.

Megatrender (pdf)

I rapporten om megatrender beskrivs några av de stora förändringar i samhället som vi ser påverkar framtiden. Läs gärna rapporten för inspiration och kunskap om hur omvärldens utveckling påverkar yrke, vård och villkor.

Anteckningsblad (pdf)

Om ni vill föra anteckningar under samtalen efter filmen kan ni använda detta anteckningsblad.

Samla ihop och skicka anteckningsbladen till:
Vårdförbundet
Att: Förbundssekreterare Linnéa Nordin
Box 3260
10365 Stockholm

Samtalsunderlag

Här hittar du ett samtalsunderlag som kan passa vid samtal med en eller ett par medlemmar – kanske vid ett arbetsplatsbesök när det inte finns så mycket tid. Du som är förtroendevald kan använda underlaget för att i dialog med medlemmar utforska vad som är viktiga långsiktiga mål för oss i Vårdförbundet. Du väljer själv/tillsammans med medlemmarna vilken/vilka frågor som ni vill prata om. Kanske vill ni hellre diskutera någon helt annan fråga än de som finns i samtalsunderlaget – det är helt okej.

Du behöver inte rapportera in något resultat av era samtal. Tanken är istället att vi tillsammans bygger en förståelse om medlemmarnas bild av vad som är viktigt för framtiden. Du som förtroendevald kommer få flera möjligheter under processen att bidra med input. Prata gärna med din lokala avdelning om hur det kommer att gå till hos er.

Samtalsunderlag – dialog med medlemmar om framtiden (pdf)

Pdf-versionen passar bra att skriva ut.

Samtalsunderlag – dialog med medlemmar om framtiden (pptx)

Powerpoint-versionen passar bra att visa på en skärm eller för att skriva ut enstaka sidor.

Mer information

För mer information om hela processen, kontakta din lokala avdelning

Om det redan nu finns medlemmar som efter era dialoger vill göra egna medskick så kan de skicka e-post till: nyvision@vardforbundet.se