Ny vision - inspiration och fördjupning

Här hittar du olika kunskapsunderlag och inspirationsmaterial inför den nationella mötesplatsen för förtroendevalda om ny vision. Du väljer själv vad du vill ta del av. Vi ses den 7 februari!

Kunskapsunderlag om våra fyra yrken

Sjuksköterska

Barnmorska
Bilaga 1 Kompetensbeskrivning barnmorska
Bilaga 2 EU-direktiv barnmorska

Biomedicinsk analytiker
Bilaga Kompetensbeskrivning biomedicinsk analytiker

Röntgensjuksköterska

Rapporter

Futurion tankesmedja
"Generationskrock på jobbet? Värderingar i framtidens arbetsliv"
"Att förutsäga arbetets framtid – då, nu och sedan"
"Robotisering, urbanisering, gig economy – krafter som påverkar framtidens arbetsliv"

Erik Eriksson -Service management viktigt perspektiv i sjukvårdsforskning

Bortom IT. Om hälsa i en digital tid - En rad författare, bl a Anders Ekholm,  beskriver digitaliseringens stora potential att effektivisera vården och förbättra vår hälsa – om vi låter den

Vägen mot sammanbrottet, författad av Anna Danielsson Öberg. Rapporten beställdes av LO i syfte att utvärdera avtalsrörelserna 2004-2016 ur ett genusperspektiv.

Från höger till vänster: Stort väljarstöd för schysta villkor vid offentlig upphandling, en rapport från TCO av Samuel Engblom där TCO har låtit undersöka befolkningens syn på om offentlig upphandling ska ställa krav på lön och arbetsvillkor för de som har anställning hos anbudsgivarna.

Jämställdhet i framtidens arbetsliv, en rapport skriven av Malin Wreder, tidigare huvudsekreterare i Delegationen för Jämställt Arbetsliv (JA-delegationen). Rapporten författad till analysgruppen ”Arbetet i framtiden” som är en av tre arbetsgrupper tillsatta av regeringen för att bistå dess framtidsarbete.

Hälsa 2020, ett policyramverk för sektorsövergripande insatser för hälsa och välbefinnande i WHO:s Europaregion. Folkhälsomyndigheten.

Kvinnors och mäns arbetsvillkor, betydelsen av organisatoriska faktorer och psykosocial arbetsmiljö för arbets- och hälsorelaterade utfall. Arbetsmiljöverket.

Podcast

Vårdmaktpodden, podcast

I Vårdmaktpodden intervjuar läkaren Tobias Perdahl inflytelserika personer i sjukvården för att belysa utmaningar samt inspirera, sprida och accelerera förbättringar och innovationer i sjukvården med patientens perspektiv i centrum.

Intervjuade: Sara Riggare, Göran Stiernstedt, Gabriel Wikström, Heidi Stensmyren, Peter Berggren, med flera.

Sjukvårdspodden – jakten på den jämlika vården

Hur kan man uppnå den målsättning som regeringen har uttalat om att vi inom en generation ska sluta de påverkbara hälsoklyftorna? Just det söker Björn och Jonas från Roche svar på i Sjukvårdspodden – Jakten på den jämlika vården. I varje avsnitt ger en ny gäst sin syn på jämlik vård och hur vi kan möta regeringens målsättning.

Video

TED – Ideas worth spreading, videoklipp

The future of medicine

Take this tour of medicine's future with some of the trailblazing doctors charting its course. Once you've seen a transplantable human kidney created from a 3D printer, almost anything is imaginable ...

Take charge of your health care

You may be the patient. But that doesn’t mean you shouldn’t be an active participant in getting the best possible care.

Sommarprat, artikel

Sommarprat och intervju med filosofen Alexander Bard (om man vill bli provocerad men få nya tankar om framtiden)

Sommarprat i P1 2016

Intervju i Veckans Affärer med Alexander Bard 

Frågor?

Har du frågor om innehållet på denna sida, eller om den nationella mötesplatsen 7 februari, vänligen kontakta förbundssekreterare Linnéa Nordin.