Mot ny vision

Vårdförbundets långsiktiga mål finns sammanfattade i en vision (Vision 2018 för hälsa och helhet) som beslutades av kongressen 2008. Det har hänt mycket i vården och i samhället sedan dess. En ny vision kommer därför att arbetas fram och föreslås för kongressen i maj 2018. Du som förtroendevald har en jätteviktig roll för att vi ska hitta rätt med vår nya vision.
  • Medlemsröster om ny vision

    Vid en nationella mötesplats den 7 februari samlades drygt 100 förtroendevalda för att arbeta vidare mot en ny vision och nya idéer om framtiden. Utgångspunkten var de dialoger med medlemmar som ägt rum under vintern.

  • Ny vision - inspiration och fördjupning

    Här hittar du olika kunskapsunderlag och inspirationsmaterial inför den nationella mötesplatsen för förtroendevalda om ny vision. Du väljer själv vad du vill ta del av. Vi ses den 7 februari!

  • Samtal om framtiden – mot ny vision

    Under hösten 2016 genomförs framtidssamtal med medlemmar. Det blir sedan underlag för att ta fram en ny vision för Vårdförbundet. Ta tillfället i akt och var med och bygg upp vår gemensamma bild av vad som är viktiga framtidsfrågor för våra yrken, vården och villkoren.