När träder vad i kraft enligt det nya centrala avtalet? Avtalet slöts ett år tidigare jämfört med den ursprungliga avsiktsförklaringen. Det innebär att förändringarna rörande till exempel höjda OB-ersättningar gäller redan från 1 december i år, medan de andra delarna träder i kraft ett år innan de annars skulle göra.