Självklart behöver även sjuksköterskor i kommunen vila och återhämtning! Därför sker en kartläggning av detta under 2017. Vi har som tydligt mål att detta måste lösas senast november 2018.

Våra medlemmar som arbetar mer än 20% natt under rotationsanställningar i kommunen inkluderas också i nya veckoarbetstidsmåttet. Däremot kunde vi inte komma hela vägen fram för ständig natt i kommunen. 

Därför är det viktigt för Vårdförbundet att fortsätta partsgemensamt arbete om nattarbete inom kommuner. 

Partsgemensamt arbete om nattarbete inom kommuner

SKL har i arbetet med avsiktsförklaringen om arbetstider främst haft ett fokus på tjänstgöring blandad dag/natt för sjuksköterskor inom landsting och regioner. Vårdförbundet har tydligt framhållit betydelsen av frågan om vila och återhämtning vid nattarbete för sjuksköterskor inom kommunerna.

Parterna har därför enats om att gemensamt kartlägga förutsättningarna vid nattarbete för sjuksköterskor inom kommunsektorn och hur denna tjänstgöring påverkas av vårdens utveckling. En första avstämning av arbetet ska ske under november 2017 och arbetet ska vara klart i november 2018.