Höjda OB-ersättningar 2,2%

Arbetstidsförkortningarna i avtalet har inte krävt några försämrade ersättningar, exempelvis när det gäller OB, vilket nästan alltid skett lokalt. Tvärtom ger det nya avtalet höjda OB-ersättningar.

OB-tilläggen gäller redan från 1 december 2016. Ersättningar för jul och nyår är uppdaterade på webben för 2016-2017.

OB-ersättningarna höjs med 2,2 %, samtidigt som grundförutsättningarna för att få OB är oförändrade. Detta gäller redan från 2016-12-01. De nya OB-ersättningarna ser ut så här:

  • OB-tilläggstid A 101,50 kronor. Under tid från kl. 22.00–06.00 natt mot helgdag höjs OB-tillägg A till 121,80 kronor
  • OB-tilläggstid B 51,90 kronor. Under tid från kl. 22.00–06.00 natt mot lördag, söndag och helgdag höjs OB-tillägg B till 59,70 kronor
  • OB-tilläggstid C 44,40 kronor
  • OB-tilläggstid D 21,00 kronor

A = Tid från kl. 18.00 på dag före julafton eller nyårsafton till kl. 07.00 på vardag utom lördag närmast efter helgdagsaftonen.

B = Tid från kl. 16.00 till kl. 24.00 vardag närmast före trettondag jul, första maj, Kristi himmelsfärdsdag, nationaldagen eller alla helgons dag.

C = Tid från kl. 22.00 till kl. 24.00 måndag till torsdag samt från kl. 00.00 till kl. 06.00 tisdag till fredag.

D = Tid från kl. 19.00 till kl. 22.00 på vardag.