Avtalsrörelse 2019 - Hög tid för jämställda och hälsosamma villkor i vården

Just nu sitter vi i centrala förhandlingar för Vårdförbundets fyra yrkesgrupper i kommuner, kommunala bolag och regioner. Vi kräver lönesatsning på erfarna, tydlig lönekarriär hela yrkeslivet, sänkt veckoarbetstid för nattarbete i kommuner och en hälsosam arbetstidsförläggning. Du som förtroendevald eller aktiv medlem kan hjälpa oss att sätta tryck i förhandlingarna!

På Vårdförbundets kongress 2018 var det medlemmarnas arbetsvillkor, löner och möjligheten att bedriva en god och säker vård som prioriterades.

Målet med förhandlingarna om ett nytt centralt avtal för barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor är tydligt. Det är dags för jämställda och hälsosamma villkor som spräcker “löneglastaket” och som ger möjlighet till ett hållbart yrkes- och privatliv.

Enade kan vi nå framgång!

Det kommer krävas hårt arbete och ett Vårdförbund som håller ihop för att vi ska kunna nå resultat. Som aktiv medlem eller förtroendevald kan du prata med kollegor, chefer, vänner och bekanta – tillsammans skapar vi tryck bakom våra krav i förhandlingarna!

Avtalet sades upp den 21 december 2018 och  löper ut den 31 mars.

Så här kan du bidra

  1.  Prata med dina kollegor – både medlemmar och ickemedlemmar – om Vårdförbundets krav och vad vi vill uppnå. Till din hjälp har vi tagit fram en folder (finns också i pdf för utskrift). Prata med din lokalavdelning om att få folder till din avdelning.

     

  2. Sprid filmerna där medlemmar berättar om varför våra yrkanden är viktiga. 
  3.  Uppmana de kollegor som ännu inte är medlemmar att gå med – ju fler vi är, desto mer kan vi påverka! Just nu pågår en kampanj där du som värvar och den som blir värvad får fina gåvor från Delicard.
  4. Läs förhandlingschef Annelie Söderbergs uppdateringar om läget i Avtalsbloggen, sprid gärna inläggen!
  5. Be medlemmar att uppdatera sina medlemsuppgifter genom att logga in på vardforbundet.se och titta under Mina uppgifter.
  6. Skriv på och dela digitala namninsamlingen "Stoppa försämringarna i vården! Dags för rättvisa löner och hälsosamma villkor".
  7. Gå in på inlägget på SKLs arbetsgivarblogg  "Korrekt fakta och lokal lönebildning" och kommentera. Berätta dina argument!

 

Vårdförbundets krav

Lönesatsning på särskilt yrkesskickliga och en lönekarriär under hela yrkeslivet

Löneskillnaden mellan den som är erfaren och den som är ny i yrket är alldeles för liten. Erfarenhet och yrkesskicklighet måste löna sig – du måste kunna göra en ordentlig lönekarriär under hela ditt yrkesliv. Idag har man den bästa löneutvecklingen i början av karriären. Löneutvecklingen avtar vid 35 års ålder, för att ytterligare mattas av vid 45.

Kompetens och erfarenhet måste löna sig. Därför krävs en löneinjektion som riktas till särskilt yrkesskickliga barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor, sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor, chefer och avancerade specialistsjuksköterskor.

Vi vill spräcka det “löneglastak” som många fastnar under idag. Alla ska ha möjlighet att göra lönekarriär i takt med ökad erfarenhet och yrkesskicklighet. Alla vinner på en lönestruktur där erfarenhet, kompetens, specialistkunskap, ansvarstagande och karriär i yrket faktiskt syns i lönekuvertet. Då kan arbetsgivaren lättare rekrytera och behålla personal, verksamheterna utvecklas och du kan få en bättre arbetsmiljö och kollegor att bygga stabila team tillsammans med.

Vi beräknar att den särskilda lönesatsningen omfattar ungefär var fjärde medarbetare och innebär att den som visat särskild yrkesskicklighet ska ha minst
10 000 kronor mer i månaden. Definitionen och hur de särskilt yrkesskickliga ska utses är frågor som ska lösas i de pågående förhandlingarna.

Hälsosam arbetstidsförläggning och sänkt veckoarbetstid vid nattarbete

Du och dina kollegor behövs och är efterfrågade dygnets alla timmar och årets alla dagar. Men övertid, många extrapass och svårighet att få semester sliter på hälsan och försämrar din arbetsmiljö. Du ska inte behöva gå ner på deltid för att orka arbeta. Det handlar om jämställdhet.

Vi vill få till lokala fungerande processer kring hur arbetstidsförläggningen går till. Det handlar om schemaläggning, dygnsvila, jour och beredskap, övertid, semesterplanering med mera. Du har rätt till ett hållbart yrkesliv och att kunna planera din fritid.

Idag är arbetstidsmåttet högre om du arbetar natt i kommunen, jämfört med i regionen. Det är hög tid att vi i det centrala avtalet får in en sänkning av arbetstidsmåttet vid nattarbete, oavsett verksamhet.

Läs mer om både granskningar och medlemsröster i media

Vid 35 bromsar lönen in rejält - Vårdfokus Granskning av lönespridning, -utveckling och intervju med blivande distriktssköterskan Aferdita Sefa.

”Jag vill se ännu mer lönekamp” - Biomedicinsk analytiker Huda Amen i Vårdfokus

Lön är vår viktigaste fråga Vårdfokus rapporterar från kongressen 2018

12 500 kronor för ett yrkesliv - Vårdfokus samtalar med Röntgensjuksköterskor varav några är nya andra är snart pensionärer.