Digital kommunikation hjälper förtroendevalda i Örebro

Se filmen där skyddsombudet Caroline Classon, vid ambulansstationen i Örebro, berättar om sin roll och hur de använder sig av Whatsup för att kommunicera. Hans Nilsson, huvudskyddsombud, berättar om aktuella frågor.

- Vi har en whatsup-grupp för medlemmar i Vårdförbundet så att alla som är medlemmar är med i den whatsup-gruppen. Där skickar vi ut viktig information och frågor om det är något vi känner att vi behöver diskutera med medlemmarna och vill ha deras åsikter om, berättar Caroline Classon bland annat.
Se hela filmen.