Hur har du det på din arbetsplats?

På tal om skyddsombud - Hur har du det på din arbetsplats?

Vill du betygsätta din arbetsplats eller berätta i fritext om hur din arbetsmiljö är? Den här enkäten är helt anonym så vi kommer inte kunna spåra vem som har svarat vad! Om du vill ställa frågor, få råd eller stöd får du gärna kontakta våra rådgivare på Vårdförbundet Direkt.

Om du tycker det är okej att vi kontaktar dig kan du uppge din e-postadress. Annars låter du det fältet vara tomt.

Hur har du det på jobbet?

Betygsätt arbetsmiljön