Senast den 15 maj kunde du skicka in ansökan till Framtidens fackliga ledare.

Framtidens fackliga ledare ger dig som är förtroendevald i Vårdförbundet kunskap om fackligt ledarskap, medlemskapet, vårdens organisering och hur vi påverkar tillsammans. Du får också utveckla ditt eget idéburna ledarskap och utbyta erfarenheter med engagerade kollegor.

Utbildningens upplägg

Under programmet kommer du få fördjupa dig i tre teman:

 • Vi - Vårdförbundet; varför vi finns och vad vi vill
 • Jag - din egen utvecklingsprocess inom idéburet ledarskap
 • Sammanhanget - Vårdförbundet i vården och samhället

Du kommer av få ökad kunskap inom varje område samt få förståelse för sambanden mellan dessa.

I programmet medverkar förtroendevalda och medarbetare från Vårdförbundet samt inbjudna externa föreläsare.

Datum och program

Plats: Konferensgård i Stockholm

8-9 oktober 2019

 • Den svenska modellen
 • Fackets roll och historik i Sverige
 • Medlem och medlemskap
 • Att motivera till engagemang
 • Vårdförbundet; en idéburenorganisation
 • Vårdförbundets fyra professioner - identitet och utveckling

10-11 mars 2020

 • Hälso- och sjukvården i samhället
 • Kommunikation, makt och konflikt
 • Idéburen sektor – om det civila samhället
 • Att vara förtroendevald ledare
 • Vårdförbundets idépolitik och påverkansarbete

1-2 september 2020

 • Genus och ledarskap
 • Reflektion kring ledare och ledarskap
 • Omvärldskartan runt Vårdförbundet i idéburen sektor/civilsamhället
 • Vårdförbundets framtida utmaningar

Kostnad och ersättning

Att delta i programmet är gratis och Vårdförbundet bekostar också resa och logi vid programträffarna. Vårdförbundet ersätter ditt eventuella lönebortfall. Du söker ledighet för fackligt uppdrag utan lön för deltagandet vid mötes tillfällena. Du måste även begära skriftligt intyg för det löneavdrag som arbetsgivaren gör och det är utifrån det löneavdrag som gjorts som du också kan få ersättning från Vårdförbundet.

Skicka in din intresseanmälan

Du som har ett förtroendeuppdrag i Vårdförbundet kan söka till utvecklingsprogrammet. I ansökan fyller du i ett webbformulär där du får svara på följande frågor:
Varför har du engagerat dig i Vårdförbundet som förtroendevald?
Vad vill du få ut av att delta i utvecklingsprogrammet?
Berätta om dig själv och dina erfarenheter.

I din intresseanmälan bifogar du också en enkel meritförteckning.
Programmet har 25 platser.

Sista dagen att skicka in ansökan var den 15 maj.

Kontakt

Har du frågor om programmet kontaktar du våra kursledare:

Linnéa Nordin, förbundssekreterare
linnea.nordin@vardforbundet.se 

Robin Åberg, utbildningsutvecklare
robin.aberg@vardforbundet.se