Utveckla ditt fackliga ledarskap

Sök till Vårdförbundets ledarskapsprogram Framtidens fackliga ledare. Genom utbildningen får du som är förtroendevald i Vårdförbundet möjlighet att utvecklas och utbyta erfarenheter med andra. Senast den 15 maj vill vi ha din ansökan.

Ledarskapsprogrammet Framtidens fackliga ledare ger dig som är förtroendevald i Vårdförbundet kunskap om fackligt ledarskap, medlemskapet, vårdens organisering och hur du kan påverka. Du får också utveckla ditt eget idéburna ledarskap och utbyta erfarenheter med engagerade kollegor. Programmet har 20 platser.

Utbildningens upplägg

Du kommer att få fördjupa dig i tre teman:
• Vi – Vårdförbundet, vår idé och vilja
• Jag – utveckling inom idéburet ledarskap, förändringsprocesser och kommunikation
• Sammanhang – Vårdförbundet i världen

De tre områdena löper som spår genom alla utbildningstillfällen för att sambanden mellan dem ska bli synliga och de ska bidra till att bredda perspektiven i de övriga områdena.

Vid utbildningen medverkar förtroendevalda och medarbetare från Vårdförbundet och inbjudna externa föreläsare.

Datum och program

Plats: Konferensgård i Stockholm

26-27 september 2017

 • Lär känna kursdeltagarna och våra förväntningar
 • Vårdförbundets idé och vilja – en introduktion.
 • Medlem, medlemskap och medlemsengagemang.
 • Den svenska modellen. Fackliga rörelsen i Sverige.
 • Fyra professioner och professionaliseringsprocessen.

6-7 mars 2018

 • Vårdförbundets idépolitik
 • Engagemang och drivkrafter, mina egna och andras
 • Idéburen sektor – en introduktion till sammanhanget
 • Om förändringsprocesser och att leda i förändring
 • Kommunikation, att tala och tänka tillsammans
 • Vårdens organisering.

18-19 september 2018

 • Kommunikation, makt, konflikt och svåra samtal
 • Vårdförbundets sammanhang (fackföreningar och professionella sammanslutningar)
 • Ledarskap och ledare
 • Genusperspektiv i vår förening

Kostnad

Programmet pågår under ett år och är kostnadsfritt.

Vårdförbundet bekostar också resa och logi vid programträffarna.

Vårdförbundet ersätter ditt eventuella lönebortfall. Du söker ledighet för fackligt uppdrag utan lön för deltagandet vid mötestillfällena. Du måste även begära skriftligt intyg för det löneavdrag som arbetsgivaren gör. Utifrån det löneavdraget kan du få ersättning från Vårdförbundet.   

Skicka in din ansökan

Du ansöker till programmet genom att fylla i ett webbformulär där vi vill ha svar på några frågor och mer information om dig:

 • Varför engagerar du dig som förtroendevald i Vårdförbundet?
 • Vad vill du få ut av att delta i ledarskapsprogrammet Framtidens fackliga ledare?
 • Berätta om dig själv och dina erfarenheter.


I formuläret bifogar du också ett enkelt CV/meritförteckning
Välkommen med din ansökan senast den 15 maj 2017.

Här skickar du in din ansökan Obs. du måste vara inloggad för att kunna skicka in formuläret.

Kontakt

Har du frågor om programmet kontaktar du våra kursledare:

Linnéa Nordin, förbundssekreterare
linnea.nordin@vardforbundet.se 

Mats Johnsson, förbundssekreterare
mats.johnsson@vardforbundet.se