Helena Björk förtroendevald

Helena Björk är förtroendevald i Lomma kommun och när hon var ny i rollen hade hon satt upp målet att värva en ny medlem under hennes första år som förtroendevald. Istället blev det överraskande fem värvningar på en månad! Nu vill vi förstås ta del av Helenas bästa värvartips.

Namn: Helena Björk
Arbetsplats: Sjuksköterska inom hemsjukvården i Lomma kommun
Förtroendevald sedan september 2020

Helenas bästa värvartips

1. Är du ny som förtroendevald – gå grundutbildningen så snart du kan

Grundutbildningen som alla nya förtroendevalda får gå var oerhört bra och inspirerande. Gå den så snart du bara kan. För dig som behöver lite påfyllning med inspiration, se om filmerna som visas på utbildningen! Du hittar dem längst ner på den här sidan.

2. Undvik frågan ”Varför är du inte medlem?”

Om jag ställer frågan ”Varför är du inte medlem?” så hamnar personen jag frågar i försvarsposition och det är ingen bra start. Välj istället att inleda ett vanligt samtal i en avslappnad miljö och om det känns naturligt kan du berätta varför du tycker att facket är viktigt.

3. Mitt starkaste argument är inte vad facket gör för den enskilda individen utan vad vi på lång sikt gör tillsammans

Jag fick mycket kunskap och blev inspirerad av filmen om Vårdförbundets historia. De frågor som vi har drivit tidigare har stor betydelse för oss i yrket i dag och de frågor som vi driver i dag kommer att ha stor betydelse för kommande kårer. Vi måste vidga perspektivet och förstå hur vi långsiktigt påverkar tillsammans. Inte bara fokusera på här och nu. 

4. Berätta om konkreta saker som har blivit bättre tack vare Vårdförbundet

Jag brukar nämna den förkortade nattarbetstiden med bibehållen lön som ett exempel. Det är nu verklighet och något som Vårdförbundet har kämpat för i många år. Även fler semesterdagar än vad som är lagstadgat har  Vårdförbundet lyckats driva igenom.

5. Berätta om din roll som förtroendevald/skyddsombud

De flesta har någon gång hamnat i situationer då de ifrågasätter ett dåligt schema, utebliven ledighet eller en bristfällig arbetsmiljö. Då finns alltid vi som är förtroendevalda/skyddsombud som stöd och tar medarbetarnas synpunkter på allvar. Vi jobbar konstruktivt tillsammans med chef/arbetsgivare för att det ska bli bättre. Berätta att du alltid finns där för dina kollegor och att de kan vända sig till dig!

6. Lyft frågan: Om Vårdförbundet inte fanns – vem skulle då föra vår talan?

Jag tänker ibland på hur det skulle vara om Vårdförbundet inte hade några medlemmar? Då skulle det inte finnas någon part att bjuda in till förhandlingar, inte någon som ställde krav. Då skulle arbetsgivarna få styra och ställa hur de ville. Hur skulle det bli då?

Ta dig gärna tid att titta på filmerna här nedanför! 

Lycka till med värvandet! 

Hälsningar, Helena Björk