För den biomedicinska analytikern Fredrik Bohman har rollen som förtroendevald blivit en naturlig del i vardagen. Här ryms både behagliga samtal med kollegor och mindre angenäma möten med maskinerna.

Namn: Fredrik Bohman
Yrke: Biomedicinsk analytiker inom klinisk kemi och transfusionsmedicin, Gävle sjukhus
Antal år som förtroendevald: 8 år

När vi ringer upp Fredrik Bohman som avtalat ber han oss att vänta i luren. Det blippar, precis som i kassan i en affär och när han är tillbaka berättar Fredrik att han lämnat ut en påse blod till en kollega på sjukhuset.

– Jag skannar påsen i datorn för att säkerställa att den lämnas ut till rätt patient, förklarar Fredrik.

På avdelningen för klinisk kemi och transfusionsmedicin där Fredrik arbetar består en del av uppdraget att tappa blodgivare på blod, framställa blodkomponenter, analysera och matcha blod med behövande patient.

Fredrik tog sin examen som biomedicinsk analytiker från Linköpings universitet år 2012. I dag arbetar han på avdelningen för Klinisk kemi och transfusionsmedicin på Gävle sjukhus.

– Jag tänkte först bli marinbiolog, men efterfrågan på biomedicinska analytiker fick mig att tänka om. Och jag blev inspirerad av en biomedicinsk analytiker som besökte min skola och som presenterade yrket på ett väldigt intresseväckande sätt, berättar Fredrik Bohman.

När Fredrik började på sin nuvarande arbetsplats fanns det inga förtroendevalda och det föll sig naturligt att han tog på sig rollen som förtroendevald och skyddsombud.

Jag är vad man brukar kalla en "föreningsmänniska" och att vara med i facket har alltid varit en självklarhet.
Fredrik Bohman, biomedicinsk analytiker


– Jag är vad man brukar kalla en ”föreningsmänniska” och att vara med i facket och a-kassan har alltid varit en självklarhet för mig. Eftersom ingen annan ville bli förtroendevald tog jag på mig det ansvaret, fortsätter Fredrik.

I dag har Fredrik varit förtroendevald och skyddsombud i åtta år och uppdraget har blivit en naturlig del i vardagen.

– Det tog mig kanske två år att komma in i arbetet, men nu är jag definitivt varm i kläderna. Genom att prata med mina kollegor varje dag och ständigt ”ha span” får jag bra koll på hur de mår och hur vi har det i vår arbetsmiljö, säger Fredrik.  

Fredrik berättar att frågorna som har mest fokus är den fysiska arbetsmiljön och schemaläggning.

– Det handlar en hel del om ergonomi, att se till så att vi har bekväma arbetsställningar och kan variera mellan sittande och stående, säger Fredrik.

Fredrik berättar också att ljudmiljön kan bli en het fråga för en biomedicinsk analytiker.

– Vi arbetar mycket med olika maskiner och det kan vara en utmaning att hålla nere bullernivån där vi ska sitta och arbeta. Vi har jobbat mycket med att försöka isolera bullriga instrument och har till exempel flyttat ut en trombocytskak till ett annat utrymme.  

– Tack vare engagerade förtroendevalda har vi hittat lösningar på många arbetsmiljöutmaningar, säger Fredrik.

Till det systematiska arbetsmiljöarbetet på avdelningen hör skyddsronder två gånger om året, en kring den psykosociala arbetsmiljön och en kring den fysiska arbetsmiljön. Här använder Fredrik sig av checklistor från Suntarbetsliv och Prevent som alla medarbetare får fylla i.

– Något som jag har funderat kring är synligheten av förtroendevalda när arbetsmiljön är till synes välfungerande. Då är det som att det inte finns något behov av oss. Men kanske är det så att det är tack vare oss som det faktiskt fungerar?

Fredriks 5 bästa tips till förtroendevalda

  1. Försök att hitta en bra och kontinuerlig dialog med din chef. Ett bra samarbete med chefen är en förutsättning för att kunna driva igenom arbetsmiljöförbättringar. På min arbetsplats har vi en ”open door policy” vilket innebär att när dörren är öppen så kan vi när som helst gå in och prata med vår chef.

  2. Var synlig genom att visa och berätta att du är förtroendevald och skyddsombud. Det kan du till exempel göra genom att mejla alla medarbetare med information om vad som är på gång, presentera dig för nya medarbetare och berätta vad du kan hjälpa till med.

  3. Ta dig tid att lyssna på medlemmarna och övriga medarbetare. Det blir ett naturligt sätt för dig som förtroendevald att få koll på hur medarbetarna trivs och vad som kan bli bättre. 

  4. Ta hjälp från din lokala avdelning! Vi har en tilldelad kontaktperson från vår avdelningsstyrelse som jag har kunnat fråga om hjälp.

  5. Passa på att vara med på utbildningar som erbjuds förtroendevalda. Nu under pandemin har det varit färre möjligheter att träffas fysiskt, men förhoppningsvis kommer det igång snart igen.