Tre yngre sjuksköterskor, två kvinnor och en man

Den utmanande arbetsmiljön gjorde att medlemmarna på arbetsplatsen valde tre förtroendevalda som stöttar varandra i uppdraget. De upplever nu att de har större möjligheter att påverka sin arbetsmiljö.

Arbetsplatsen, ortopeden avdelning 37 på USÖ, hade haft en utmanande arbetsmiljö med mycket förändringar i både bemanning och bland cheferna. De saknade förtroendevald och hade svårt att vara med och påverka sina arbetsmiljö.

Flera förtroendevalda som hjälps åt

Representanter från Vårdförbundet i Örebro besökte arbetsplatsen för att berätta om uppdraget som förtroendevald på arbetsplatsen och peppade medlemmarna att välja någon. Efter besöken började arbetsgruppen prata om hur de kunde få att någon ville vara förtroendevald – och lösningen blev att de valde tre stycken;  Aisha, Felicia och Jörgen.

Att de valde flera var för att kunna stötta och hjälpa varandra och dela ansvaret, något som Vårdförbundet förespråkar. 

Kan påverka arbetsmiljön mer

Felicia berättar att sjuksköterskorna på avdelningen tyckte det var viktigt att ha representanter för Vårdförbundet på avdelningen för att kunna vara med och påverka arbetsmiljön.  Efter de blivit förtroendevalda så tycker de att de har kunnat påverka mer i arbetsmiljöarbetet och vid förändringar, till exempel genom att delta vid risk- och konsekvensanalyser.

Nyfiken på uppdraget som förtroendevald?