Ledarprogrammet – med sikte mot ett personcentrerat paradigm

Du kan som chefs- och ledarmedlem söka till det kostnadsfria ledarprogrammet för att fördjupa dig i personcentrerad vård och utveckla dina personliga ledarskapsresurser. Här får du också möta chefskollegor från hela landet. Du får genom ett personcentrerat lärande utveckla dina ledartalanger och hitta verktyg för att gå från ord till handling.

Fyra kurstillfällen

Programmet består av fyra kurstillfällen om två dagar vardera där erfarna forskare, ledarskapsutvecklare och vårdstrateger ger dig förutsättningar att lyckas med vårdutvecklingen på din arbetsplats.

Fokus på personcentrerad vård

Bland annat får du kunskap om det personcentrerade förhållningssättet och reflekterar över dess betydelse för vården och ledarskapet. Fokus ligger också på hur man går från filosofi till praktik. Vi fördjupar oss i vad det innebär att ha ett partnerskap mellan vårdare och patient samt mellan chef och medarbetare. Eftersom förmågan att leda i ständig förändring avgör hur du kommer lyckas med utvecklingen av personcentrerad vård på din arbetsplats är det också en del av kursen.

Förbättringskunskap, innovation och tjänstedesign som verktyg i ledarskapet är också områden vi berör.

Kostnadsfritt för medlemmar

Utbildningen är kostnadsfri för dig som är är registrerad hos oss som chefs- eller ledarmedlem. Kostnad för resor och eventuell förlorad arbetstid står du själv för.

Nästa kurstillfälle

Vår ambition är att nästa kurstart ska ske hösten 2017. Mer information om programmet för 2016 hittar du på aktiviteter och utbildningar .