Ledarprogrammet – med sikte mot ett personcentrerat paradigm

Du kan som chefs- och ledarmedlem söka till det kostnadsfria ledarprogrammet för att fördjupa dig i personcentrerad vård och utveckla dina personliga ledarskapsresurser. Här får du också möta chefskollegor från hela landet. Du får genom ett personcentrerat lärande utveckla dina ledartalanger och hitta verktyg för att gå från ord till handling.

Fyra kurstillfällen

Programmet består av fyra kurstillfällen om två dagar vardera där erfarna forskare, ledarskapsutvecklare och vårdstrateger ger dig förutsättningar att lyckas med vårdutvecklingen på din arbetsplats.

Fokus på personcentrerad vård

Bland annat får du kunskap om det personcentrerade förhållningssättet och reflekterar över dess betydelse för vården och ledarskapet. Fokus ligger också på hur man går från filosofi till praktik. Vi fördjupar oss i vad det innebär att ha ett partnerskap mellan vårdare och patient samt mellan chef och medarbetare. Eftersom förmågan att leda i ständig förändring avgör hur du kommer lyckas med utvecklingen av personcentrerad vård på din arbetsplats är det också en del av kursen.

Förbättringskunskap, innovation och tjänstedesign som verktyg i ledarskapet är också områden vi berör.

Kostnadsfritt för medlemmar

Vårdförbundet står för studiematerial, mat och husrum under nätverksträffarna. Deltagarna står själva för resan till och från träffarna, samt ledighet från arbetet.

Nästa kurstillfälle

Vår ambition är att nästa kurstart ska ske hösten 2017. Anmälan till höstens program kommer att kunna göras under våren 2017. Mer information om programmet för 2016 hittar du på aktiviteter och utbildningar .

Upplägg

Nätverksträff 1 – Personen se dina förmågor

Med utgångspunkt i personfilosofin bygger vi kunskap kring det personcentrerade förhållningssättet och dess begrepp, reflekterar över dess betydelse för vården och ledarskapet.

Nätverksträff 2 – Partnerskap och berättelsen - du i relation med andra

Hur tar man filosofi till praktik, vad innebär ett partnerskap mellan vårdaren och patienten och mellan chefen och medarbeten. Att leda en omställning mot personcentrerad vård.

Nätverksträff 3 – När kartan ritas om

Hur jag stärker min förmåga att leda i ständig förändring. Förbättringskunskap, innovation och tjänstedesign som verktyg i ledarskapet.

Nätverksträff 4 – Att leda ett nytt paradigm

Med en internationell utblick kopplas förändringar på mikronivån ihop med större samhällsförändringar. Examinationen sker vid en vernissage där kursdeltagarnas förbättringsarbeten presenteras.

Föreläsare

Under utbildningen får du möta några av de främsta föreläsarna i Sverige inom personcentrerad vård, innovation och förbättringskunskap.

Utbildningen genomförs i nära samarbete med Centrum för personcentrerad vård i Göteborg. http://gpcc.gu.se

Kursledning

Merja Nyholm, handläggare för chefs och ledarskapsfrågor på Vårdförbundet. Merja är sjuksköterska med mångårig erfarenhet som chef inom intensivvård. Sedan 2011 har Merja arbetat med chefs-och ledarskapsfrågor på nationell nivå inom Vårdförbundet.
Lisbeth Löpare Johansson, vårdstrategisk chef på Vårdförbundet. Lisbeth är sjuksköterska med största delen av sin yrkeserfarenhet från strategiskt vårdutvecklingsarbete på nationell nivå. Lisbeth har också varit primärvårdschef och kvalitets – och utvecklingschef.

Kontakt

Vill du veta mer om Ledarprogrammet är du välkommen att mejla
Merja Nyholm eller ringa Vårdförbundet Direkt Chef på 0771-420 420 knappval 5.

Om Ledarprogrammet

Skriv ut beskrivningen av Vårdförbundets ledarprogram och dela med dig.