Vårdförbundets uppdrag är tydligt. Vi driver frågor och påverkar politiker och beslutsfattare på alla nivåer, för att du som chefsmedlem ska ha goda förutsättningar att klara ditt uppdrag.

Det är hög tid att börja planera inför sommar och semester. Vårdens medarbetare har stort behov av vila och återhämtning efter en tuff period under våren. Den pågående pandemin påverkar verksamheterna olika ute i landet, så också förutsättningarna för semesterplaneringen.

Känn Vårdförbundets stöd

Vårdförbundet har nyligen sagt nej både till SKR:s och Sobonas nya tillfälliga avtal om sommarsemester och till Almega Vårdföretagarnas avtal om bland annat förändrad semesterförläggning och kraftigt utökade arbetstider. Som chef i vården är du van vid utmaningarna att planera inför sommarens semestrar. Och som alltid behöver det finnas möjlighet för dig att kunna ge attraktiva erbjudanden som lockar medarbetare att frivilligt flytta delar av sin semester och att få in nya medarbetare som kan täcka upp för de som är lediga.

Vad säger lagar oh regler?

Semesterledigheten regleras i semesterlagen. För dig som arbetar inom region, kommun eller kommunalt bolag finns dessutom regler i Allmänna bestämmelser 2017.pdf och i förekommande fall lokala kollektivavtal och enskilda överenskommelser. Mellan Vårdförbundet och privata arbetsgivare samt anställda i staten gäller också ofta kollektivavtal med kompletterande regler. Se Kollektivavtal för privata sektorn här.

Praktiska tips och råd

Som chef känner du din arbetsplats och dina medarbetare. I dialog med skyddsombud och med er samlade kunskap, ökar möjligheten att hitta lokala lösningar och nya samarbetsformer.

Här är några tips på hur detta kan se ut:

  • Samarbeta i semesterplaneringen med medarbetare, skyddsombud och chefskollegor.
  • För att du ska kunna bedriva patientsäker vård och ge medarbetarna en god arbetsmiljö även i semestertider, behöver du ha rätt förutsättningar och tillräckliga mandat från din egen chef.
  • Ha en dialog med din chef, HR och ledningsgrupp för att hitta lösningar för din verksamhet och dina medarbetare.
  • Kommunicera behov och föreslå ersättningsmodeller till din chef och ledning, för att kunna lösa semesterplaneringen.
  • Inventera ditt eget kontaktnät för att hitta möjliga semestervikarier.
  • Ta hjälp av HR vid rekrytering – betona vikten av kompetensmix och stabilitet i teamet.
  • Begär administrativt stöd för avlastning inför och under semestern.

Chef i kristid

Under rådande pandemi känner många av vårdens medarbetare oro. Den organisatoriska och psykosociala arbetsmiljön är extra viktig. Oro och frustration riktas många gånger mot chefer och kan upplevas som kritik; att du som chef inte gör tillräckligt. Vi människor reagerar olika i stressade situationer, vissa blir arga och hotfulla, andra drar sig tillbaka och blir passiva.

Du som chef kan behöva stöd för att kunna möta olika reaktioner, både från personal och anhöriga. Du ska inte behöva stå ensam. Nu är reflektion och det kollegiala stödet är viktigare än någonsin.

Läs gärna mer om hur du som chef kan få råd, stöd och vägledning i kristider:

Suntarbetsliv Krisstöd i Coronatider 

AMV 

Avtalsbloggen

Semester och ledighet 

Sommarsemester: vilka regler gäller och hur kan Vårdförbundet och jag själv påverka?

Vi finns för dig!

Behöver du som chef råd och stöd i finns Vårdförbundet Direkt chef på 0771-630 630. Vi har öppet varje vardag klockan 8:00-18:00.

Chefsspecialist Charlotta Hellström finns också tillgänglig för dig.

Du når henne på charlotta.m.hellstrom@vardforbundet.se