Lönestatistik

Bild på mynt.

Vad tjänar röntgensjuksköterskor i ditt län? Hur ser lönespridningen ut för en barnmorska med examensår 2000? Här får du koll på löneläget inför lönesamtal och löneförhandlingar.

Med hjälp av lönestatistiken kan du jämföra löner efter yrkesgrupp, befattning, sektor, län och ålder. Att veta vad andra har för lön är bra inför lönesamtalet eller när du ska söka nytt arbete. Om det gäller ett nytt arbete är det viktigt att du inte kommer in på en för låg lön, eftersom det då kan bli svårt att komma upp i lön.

Förbered dig genom att söka i vårt lönestatistikverktyg Lönesnurran, kontakta din lokala förtroendevalda eller hör av dig till Vårdförbundet Direkt.

Varifrån kommer statistiken?

Lönestatistiken är insamlad från arbetsgivaren och bygger på månadsavlönade tillsvidareanställda medlemmar i Vårdförbundet, inklusive chefer, inom samtliga sektorer i offentlig, landsting, primärkommuner och stat. Den privata sektorn representeras här av Vårdföretagen.

För medlemmar inom kommun och landsting är det den registrerade månadslönen i november 2017 som rapporteras in till SKL och för medlemmar inom stat och vårdföretagen är det den registrerade månadslönen i september 2017 som är grunden. Den statliga statistiken samlas in av Arbetsgivarverket och Vårdföretagarnas statistik samlas in av Almega. Det är denna statistik som även bearbetas och analyseras av SCB och Medlemsinstitutet. De redovisar dock månadslön inkl rörliga tillägg, som OB, övertid och jour och semestertillägg, medan vi endast har med de fasta tilläggen. Denna skillnad är viktig att beakta när man gör jämförelse mellan de olika källorna.

Det är en kraftig eftersläpning på den årliga lönestatistiken, Den mäter november resp septemper månad. Sedan tar det arbetsgivarna flera månader att granska och bearbeta statistiken. 2018 års statistik får vi i april 2019 och sedan vill vi granska och bearbeta den efter våra behov. Vill du veta hur löneutfallet såg ut för din arbetsplats i år, kontakta din förtroendevalda.

Individuell löneutveckling

För respektive grupp jämför vi medellönen vid en tidpunkt med medellönen vid en annan tidpunkt. Samma medlemmar ska finnas i gruppen vid båda tidpunkterna.
Vi följer medlemmar som har samma befattning, samma ansvarsnivå (chef eller inte chef) samt är kvar i samma region (landsting eller motsvarande) från ett år till ett annat. Nyanställda och de som slutat under året finns alltså inte med i underlaget.

Personuppgifter

Vårdförbundet hanterar personuppgifter enligt gällande dataskyddsförordning.
Läs mer om hur Vårdförbundet hanterar dina personuppgifter.