Vill du bidra till utveckling och förändring inom hälso- och sjukvården? I Vårdförbundets Ledarskapsprogram får du som är chef eller ledare möjlighet att utveckla dig själv och din verksamhet inom personcentrerad nära vård och ledarskap. 

Ledarskapsprogrammet är en forskningsbaserad digital utbildning i framkant som bygger på aktuell ledarskapsforskning och är framtaget i samarbete mellan Vårdförbundet och forskare vid Göteborgs Universitetet, Centrum för personcentrerad vård (GPCC) samt Karolinska Institutet. Utbildningen riktar sig till dig som är chef eller ledare och ger dig  praktiskt tillämpbara färdigheter i personcentrerat ledarskap och i att leda personcentrerad vård. Utbildningen ger dig också förutsättningar att utveckla dig själv i ditt ledarskap och hjälper dig att hitta din utvecklingspotential samt att få ett hållbart yrkesliv med balans och arbetsglädje. 

Ledarskapsprogrammet erbjuds nu i ny tappning efter att ha utvecklats tillsammans med forskare. Utbildningen är kostnadsfri för chef- och ledarmedlemmar i Vårdförbundet.

Vem kan delta i utbildningen?

Du som är chef eller ledare och medlem i Vårdförbundet samt drivs av att vilja bidra till utveckling och förändring, har möjlighet att söka till Ledarskapsprogrammet. Du ska vilja bidra till en vård som genomsyras av det personcentrerade ledarskapet. Du behöver inte ha personalansvar för att kunna söka men du behöver ha ett ledaruppdrag, till exempel som MAS, sektionsledare, projektledare, vårdutvecklare. 

Programstart och upplägg

Utbildningen pågår 22 mars till 14 oktober 2022 och innefattar sex tillfällen/moduler som alla, utom modul 2 som sker digitalt. Utbildningen likställs med en 7,5 hp i omfattning. För 2022 är datumen:

Modul 1: Tisdag 22 mars kl. 13:00-17:00 (digitalt) 
Grunderna för personcentrerad vård och ledarskap 

Modul 2: Måndag 25 april kl. 11.30-tisdag 26 april kl. 14.30 (fysiskt i Stockholm)
Kommunikation och berättandet, du i relation till andra 

Modul 3: Torsdag 19 maj kl. 13:00-17:00 (digitalt) 
Personcentrerade implementeringsstrategier 

Modul 4: Torsdag 16 juni kl. 13:00-17:00 (digitalt) 
Att vara och leda på ett personcentrerat sätt mot en personcentrerad vård 

Modul 5: Tisdag 6 september kl. 13:00-17:00 (digitalt) 
Etiska dilemman och juridik av betydelse för en personcentrerad vård 

Modul 6: Fredag 14 oktober kl. 10:00-14:00 (digital träff och avslutning) 
Att leda framtidens vård – presentation av utvecklingsarbeten 

Kursledning

Charlotte Klinga, leg. hälso- och sjukvårdskurator och medicin doktor 
Disputerat i medical management och är forskare vid Karolinska Institutet och vetenskaplig ledare på FOU nu, Stockholms läns sjukvårdsområde, Region Stockholm. Charlotte har mångårig erfarenhet av att undervisa i ledarskap och bedriva chefshandledning. 

Charlotta Hellström, chefspecialist i Vårdförbundet
Sjuksköterska sedan 1991 med specialistutbildning inom barn och ungdom. Har jobbat som chef inom Onkologi, hematologi och inom barn-ungdomspsykiatrin. Charlotta har arbetat med att implementera personcentrerad vård.    

Emmelie Barenfeld är leg. arbetsterapeut och medicine doktor
Hon har disputerat i arbetsterapi och är postdoktor vid institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Centrum för personcentrerad vård (GPCC), Göteborgs universitet. Emmelies forskning handlar om personcentrerade hälsofrämjande arbetssätt för äldre personer. Hon har ett särskilt intresse kring hur kunskap och forskning kan samskapas för att öka nyttiggörande i praktiken. 

Färdigheter efter utbildningen

Efter genomgången utbildning kan du:

  • skapa handlingsplan för ett utvecklingsarbete mot en mer personcentrerad vård. 
  • tillämpa personcentrerade principer vid genomförandet av ett utvecklingsarbete. 
  • reflektera över din egen utvecklingsresa i ditt personliga ledarskap.

Dessutom har du möjlighet att:  

  • utöka ditt nätverk.  
  • skapa en god och pedagogisk lärandemiljö.  
    få inspiration och goda exempel att lära av. 
  • ta del av den senaste forskningen om personcentrerad vård och ledarskap.
  • vara en del av utvecklingen inom hälso- och sjukvården.

Så här ansöker du och urvalsprocess

För att kunna ansöka till Ledarskapsprogrammet behöver du vara registrerad som chef eller ledare. Det kan du själv göra genom att logga in och ändra dina uppgifter. Där kan du själv se hur du är registrerad i dag.

Det finns 80 platser att söka på Ledarskapsprogrammet. Du ansöker genom att klicka här. Blir du antagen kommer du ingå i en grupp av chefer och ledare som finns runt om i landet, som arbetar  på olika chefsnivåer och har olika lång erfarenhet i sina ledarroller. Deltagarna utgör en mix av de fyra yrken som Vårdförbundet organiserar; biomedicinska analytiker, barnmorskor, röntgensjuksköterska och sjuksköterskor. 

Kriterier för urvalsprocessen:  

1. Du ska arbeta som chef eller ledare och vara medlem i Vårdförbundet för att kunna söka.

2. Du förväntas att kort kunna motivera varför du vill gå utbildningen. Det kan antingen handla om att du vill investera i din individuella utvecklingsresa eller om att utveckla ett specifikt område på din arbetsplats.

3. Om du blir antagen behöver du bifoga ett skriftligt utlåtande från din chef som visar att hen tycker att du ska prioritera att delta på utbildningen samt hur du förväntas använda din nya kunskap i organisationen.

4. Det är viktigt att du kan närvara vid samtliga sex utbildningstillfällen.

Vårdförbundets prioriteringsgrupp ansvarar för urvalet enligt ovanstående kriterier och beslut om antagandet kan inte överklagas. 

Sista ansökningsdag

28 januari 2022 är den sista dagen för att söka till utbildningen.

Vad händer när jag ansökt? 

Av de inkomna ansökningarna väljs 80 deltagare ut och kontaktas via mail omkring den 10 februari 2022. Om du blir antagen behöver du bekräfta att du vill till anta platsen senast 15 februari.  

Frågor och funderingar? 

Här har vi samlat frågor och svar om Ledarskapsprogrammet.

Du kan också kontakta Vårdförbundets chefsspecialist Charlotta Hellström; charlotta.m.hellstrom@vardforbundet.se