Är du redo att ta din karriär till nästa nivå och driva förbättring och innovation inom hälso- och sjukvården? Vårdförbundets Ledarskapsprogram ger dig verktyg och inspiration att leda både dig själv och din verksamhet mot framgång.

Årets Ledarskapsprogram startar hösten 2024 och anmälan är nu öppen. Utbildningen pågår i sex månader med två fysiska lunch till lunch-träffar och fyra digitala träffar. Mellan träffarna jobbar du i din basgrupp och tittar på föreläsningar. Sista dag för att söka är 21 april.

Klicka här för att skicka in din ansökan

Om utbildningen

Forskningsbaserat: Innehållet bygger på aktuell forskning om ledarskap och personcentrerad vård, vilket ger dig en solid grund för ditt ledarskap.
Digitalt: Du deltar på distans under fyra tillfällen och vi ses fysiskt två tillfällen, vilket gör programmet flexibelt och tillgängligt för dig oavsett var du bor och jobbar.
Praktiskt fokus: Du får konkreta verktyg och färdigheter som du kan använda direkt i ditt arbete.
Personlig utveckling: Du får möjlighet att reflektera över ditt eget ledarskap och identifiera områden för utveckling.
Hållbart yrkesliv: Programmet ger dig insikter och strategier för att skapa en bättre balans i ditt arbetsliv.

Utbildningen är kostnadsfri, men du står själv för arbetstid och resor.

Vem kan gå Ledarskapsprogrammet?

Utbildningen är öppen för dig som är chef eller ledare och medlem i Vårdförbundet. Du behöver inte ha personalansvar, men du bör ha ett ledaruppdrag, till exempel som MAS, sektionsledare, projektledare eller vårdutvecklare.

Innehåll

 • Grunden för personcentrerad vård och ledarskap
  Du får en introduktion till personcentrerad vård och ledarskap och lär dig hur du kan använda dessa principer i ditt arbete.
 • Kommunikation och berättandet
  Du får verktyg och färdigheter för att förbättra din kommunikation och skapa en god samarbetsmiljö.
 • Personcentrerade implementeringsstrategier
  Du lär dig hur du kan leda och driva förändringsprocesser på ett framgångsrikt sätt.
 • Att vara och leda på ett personcentrerat sätt
  Du får möjlighet att reflektera över ditt eget ledarskap och identifiera områden för utveckling.
 • Hållbart ledarskap
  Du får verktyg och strategier för att skapa en bättre balans i ditt arbetsliv. 

Nytt för 2024:

 • Fördjupning inom specifika områden
  Du får möjlighet att välja områden att utveckla utifrån dina egna behov och intressen.
 • Mer fokus på praktiska övningar
  Du får möjlighet att testa dina nya färdigheter i en verklighetsnära miljö.
 • Mentorskap
  Du får möjlighet att få stöd och inspiration.

Kursledning

Charlotta Hellström, Chefspecialist i Vårdförbundet
Torbjörn Severin, Chefspecialist i Vårdförbundet
Charlotte Klinga, Leg. hälso- och sjukvårdskurator och medicine doktor, ledarskapsforskare
Emmelie Barenfeld, Leg. arbetsterapeut och medicine doktor, forskar på personcentrerad vård

Färdigheter efter utbildningen

 • Skapa handlingsplan för ett utvecklingsarbete mot en mer personcentrerad vård.
 • Tillämpa personcentrerade principer vid genomförandet av ett utvecklingsarbete.
 • Reflektera över din egen utvecklingsresa i ditt personcentrerade ledarskap.

Utöver detta får du:  

 • Utöka ditt nätverk.
 • Skapa en god och pedagogisk lärandemiljö.
 • Få inspiration och goda exempel att lära av.
 • Ta del av den senaste forskningen om personcentrerad vård och ledarskap.
 • Vara en del av utvecklingen inom hälso- och sjukvården.

Frågor och funderingar? 

Kontakta chefsspecialisterna på ledarskapsprogrammet@vardforbundet.se