Vill du bidra till utveckling och förändring inom hälso- och sjukvården? I Vårdförbundets Ledarskapsprogram får du som är chef eller ledare möjlighet att utveckla dig själv och din verksamhet inom personcentrerad nära vård och ledarskap. 

Ledarskapsprogrammet är en forskningsbaserad digital utbildning i framkant som bygger på aktuell ledarskapsforskning och forskning i personcentrerad vård. Programmet är framtaget i samarbete mellan Vårdförbundet och forskare vid Göteborgs Universitetet, Centrum för personcentrerad vård (GPCC) samt Karolinska Institutet. Utbildningen riktar sig till dig som är chef eller ledare och ger dig  praktiskt tillämpbara färdigheter i personcentrerat ledarskap och i att leda personcentrerad vård. Utbildningen ger dig också förutsättningar att utveckla dig själv i ditt ledarskap och hjälper dig att hitta din utvecklingspotential samt att få ett hållbart yrkesliv med balans och arbetsglädje. 

Utbildningen är kostnadsfri för chef- och ledarmedlemmar i Vårdförbundet.

Vem kan delta i utbildningen?

Du som är chef eller ledare och medlem i Vårdförbundet samt drivs av att vilja bidra till utveckling och förändring, har möjlighet att söka  Ledarskapsprogrammet. Du ska vilja bidra till en vård som genomsyras av det personcentrerade ledarskapet. Du behöver inte ha personalansvar för att kunna söka men du behöver ha ett ledaruppdrag, till exempel som MAS, sektionsledare, projektledare, vårdutvecklare. 

Programstart och upplägg

Utbildningen pågår 16 mars till 20 oktober 2023 och innefattar sex träffar, fyra digitala och två fysiska. Utbildningen likställs med en 7,5 hp i omfattning. För 2023 är datumen:

Träff 1: 16 mars (digitalt) 
Grunderna för personcentrerad vård och ledarskap 

Träff 2:  17-18 april (fysiskt i Stockholm)
Kommunikation och berättandet, du i relation till andra 

Träff 3: 16 maj (digitalt) 
Personcentrerade implementeringsstrategier 

Träff 4: 13-14 juni (fysiskt i Stockholm) 
Att vara och leda på ett personcentrerat sätt mot en personcentrerad vård 

Träff 5: 6 september (digitalt) 
Etiska dilemman och juridik av betydelse för en personcentrerad vård 

Träff 6: 20 oktober (digital träff och avslutning) 
Att leda framtidens vård – presentation av utvecklingsarbeten 

Kursledning

Charlotta Hellström, chefspecialist i Vårdförbundet
Sjuksköterska sedan 1991 med specialistutbildning inom barn och ungdom. Har jobbat som chef inom Onkologi, hematologi och inom barn-ungdomspsykiatrin. Charlotta har arbetat med att implementera personcentrerad vård.    

Torbjörn Severin, chefspecialist i Vårdförbundet
Sjuksköterska sedan 1991. Har jobbat som chef inom Onkologi, palliativ vård och primärvård. Torbjörn har även arbetat inom HR och med analys och upphandling av hälso- och sjukvård.

Charlotte Klinga, leg. hälso- och sjukvårdskurator och medicin doktor 
Disputerat i medical management och är forskare vid Karolinska Institutet och vetenskaplig ledare på FOU nu, Stockholms läns sjukvårdsområde, Region Stockholm. Charlotte har mångårig erfarenhet av att undervisa i ledarskap och bedriva chefshandledning. 

Emmelie Barenfeld är leg. arbetsterapeut och medicine doktor
Hon har disputerat i arbetsterapi och är postdoktor vid institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Centrum för personcentrerad vård (GPCC), Göteborgs universitet. Emmelies forskning handlar om personcentrerade hälsofrämjande arbetssätt för äldre personer. Hon har ett särskilt intresse kring hur kunskap och forskning kan samskapas för att öka nyttiggörande i praktiken. 

Färdigheter efter utbildningen

Efter genomgången utbildning kan du:

  • skapa handlingsplan för ett utvecklingsarbete mot en mer personcentrerad vård. 
  • tillämpa personcentrerade principer vid genomförandet av ett utvecklingsarbete. 
  • reflektera över din egen utvecklingsresa i ditt personcentrerade ledarskap.

Dessutom har du möjlighet att:  

  • utöka ditt nätverk.  
  • skapa en god och pedagogisk lärandemiljö.  
    få inspiration och goda exempel att lära av. 
  • ta del av den senaste forskningen om personcentrerad vård och ledarskap.
  • vara en del av utvecklingen inom hälso- och sjukvården.

Så här ansöker du och urvalsprocess

För att kunna ansöka till Ledarskapsprogrammet behöver du vara registrerad som chef eller ledare. Det kan du själv göra genom att logga in och ändra dina uppgifter. Där kan du själv se hur du är registrerad i dag.

Det finns 40 platser att söka på Ledarskapsprogrammet. Blir du antagen kommer du ingå i en grupp av chefer och ledare som finns runt om i landet, som arbetar  på olika chefsnivåer och har olika lång erfarenhet i sina ledarroller. Deltagarna utgör en mix av de fyra yrken som Vårdförbundet organiserar; biomedicinska analytiker, barnmorskor, röntgensjuksköterska och sjuksköterskor. 

Kriterier för urvalsprocessen:  

1. Du ska arbeta som chef eller ledare och vara medlem i Vårdförbundet för att kunna söka.

2. Du förväntas att kort kunna motivera varför du vill gå utbildningen. Det kan antingen handla om att du vill investera i din individuella utvecklingsresa eller om att utveckla ett specifikt område på din arbetsplats.

3. Om du blir antagen behöver du bifoga ett skriftligt utlåtande från din chef som visar att hen tycker att du ska prioritera att delta på utbildningen samt hur du förväntas använda din nya kunskap i organisationen.

4. Det är viktigt att du kan närvara vid samtliga sex utbildningstillfällen.

Vårdförbundets prioriteringsgrupp ansvarar för urvalet enligt ovanstående kriterier och beslut om antagandet kan inte överklagas. 

Sista ansökningsdag

23 januari 2023 är den sista dagen för att söka till utbildningen.

Vad händer när jag ansökt? 

Av de inkomna ansökningarna väljs 40 deltagare ut och kontaktas via mail den 6 februari 2023. Om du blir antagen behöver du bekräfta att du vill till anta platsen senast 12 februari.  

Frågor och funderingar? 

Här har vi samlat frågor och svar om Ledarskapsprogrammet.

Du kan också kontakta chefsspecialisterna på ledarskapsprogrammet@vardforbundet.se