Är du redo att ta din karriär till nästa nivå och driva förbättring och innovation inom hälso- och sjukvården? Vårdförbundets Ledarskapsprogram ger dig verktyg och inspiration att leda både dig själv och din verksamhet mot framgång.

Årets Ledarskapsprogram startar hösten 2024 och anmälan öppnas upp i vår. Utbildningen pågår i sex månader med två fysiska lunch till lunch-träffar och fyra digitala träffar. Mellan träffarna jobbar du i din basgrupp och tittar på föreläsningar.

Varmt välkommen att anmäla dig när det blir dags! Mer information kommer i det veckovisa nyhetsbrevet som ni chef- och ledarmedlemmar får. Om du inte får nyhetsbrevet - kolla så att du är rätt registrerad i vårt medlemssystem, så kommer du att få brevet automatiskt varje fredag.

Om utbildningen

Forskningsbaserat: Innehållet bygger på aktuell forskning om ledarskap och personcentrerad vård, vilket ger dig en solid grund för ditt ledarskap.
Digitalt: Du deltar på distans under fyra tillfällen och vi ses fysiskt två tillfällen, vilket gör programmet flexibelt och tillgängligt för dig oavsett var du bor och jobbar.
Praktiskt fokus: Du får konkreta verktyg och färdigheter som du kan använda direkt i ditt arbete.
Personlig utveckling: Du får möjlighet att reflektera över ditt eget ledarskap och identifiera områden för utveckling.
Hållbart yrkesliv: Programmet ger dig insikter och strategier för att skapa en bättre balans i ditt arbetsliv.

Utbildningen är kostnadsfri för chef- och ledarmedlemmar i Vårdförbundet.

Vem kan gå Ledarskapsprogrammet?

Utbildningen är öppen för dig som är chef eller ledare och medlem i Vårdförbundet. Du behöver inte ha personalansvar, men du bör ha ett ledaruppdrag, till exempel som MAS, sektionsledare, projektledare eller vårdutvecklare.

Innehåll

 • Grunden för personcentrerad vård och ledarskap
  Du får en introduktion till personcentrerad vård och ledarskap och lär dig hur du kan använda dessa principer i ditt arbete.
 • Kommunikation och berättandet
  Du får verktyg och färdigheter för att förbättra din kommunikation och skapa en god samarbetsmiljö.
 • Personcentrerade implementeringsstrategier
  Du lär dig hur du kan leda och driva förändringsprocesser på ett framgångsrikt sätt.
 • Att vara och leda på ett personcentrerat sätt
  Du får möjlighet att reflektera över ditt eget ledarskap och identifiera områden för utveckling.
 • Hållbart ledarskap
  Du får verktyg och strategier för att skapa en bättre balans i ditt arbetsliv. 

Nytt för 2024:

 • Fördjupning inom specifika områden
  Du får möjlighet att välja områden att utveckla utifrån dina egna behov och intressen.
 • Mer fokus på praktiska övningar
  Du får möjlighet att testa dina nya färdigheter i en verklighetsnära miljö.
 • Mentorskap
  Du får möjlighet att få stöd och inspiration från en erfaren mentor.

Kursledning

Charlotta Hellström, Chefspecialist i Vårdförbundet
Torbjörn Severin, Chefspecialist i Vårdförbundet
Charlotte Klinga, Leg. hälso- och sjukvårdskurator och medicine doktor, ledarskapsforskare
Emmelie Barenfeld, Leg. arbetsterapeut och medicine doktor, forskar på personcentrerad vård

Färdigheter efter utbildningen

 • Skapa handlingsplan för ett utvecklingsarbete mot en mer personcentrerad vård.
 • Tillämpa personcentrerade principer vid genomförandet av ett utvecklingsarbete.
 • Reflektera över din egen utvecklingsresa i ditt personcentrerade ledarskap.

Utöver detta får du:  

 • Utöka ditt nätverk.
 • Skapa en god och pedagogisk lärandemiljö.
 • Få inspiration och goda exempel att lära av.
 • Ta del av den senaste forskningen om personcentrerad vård och ledarskap.
 • Vara en del av utvecklingen inom hälso- och sjukvården.

Frågor och funderingar? 

Kontakta chefsspecialisterna på ledarskapsprogrammet@vardforbundet.se