Ledarprogrammet – med sikte mot ett personcentrerat paradigm

Ledarprogrammets deltagare 2019

Ledarprogrammet ger dig som chef och ledare en fördjupad kunskap om personcentrerad vård och det personcentrerade ledarskapet. Du får också träffa chefs- och ledarkollegor från hela landet och utbyta erfarenheter.

Vi på Vårdförbundet tycker att det är viktigt att du utvecklas, utmanas och inspireras i din roll som chef eller ledare inom vården. Därför fortsätter vi att förbättra vårt chef- och ledarerbjudande.

Vårdförbundet expanderar chef- och ledarerbjudandet 

Vi erbjuder ännu fler webbinarier med  intressanta och aktuella ämnen. Dessutom vidareutvecklar vi vårt efterfrågade Ledarprogram, uppdateringen gör att programstarten senareläggs. För att inte missa någon information tipsar vi dig om att hålla utkik i våra kanaler där vi publicerar aktuell information.

Ansök till programmet

Ledarprogrammet är under utveckling och vi hoppas kunna starta i början av 2022. Håll utkik i sociala medier och på webben mot slutet av 2021 för anmälan och inbjudan.

För att kunna ansöka och få tillgång till alla chefs- och ledarförmåner inklusive Ledarprogrammet behöver du vara yrkesverksam som chef eller ledare samt vara registrerad som det hos Vårdförbundet. Här kan du kontrollera och ändra dina uppgifter

Fokus på personcentrerad vård

Du får bland annat kunskap om det personcentrerade förhållningssättet och reflekterar över dess betydelse för vården och ledarskapet. Fokus ligger också på hur man går från filosofi till praktik. Vi fördjupar oss i vad det innebär att ha ett partnerskap mellan vårdare och patient samt mellan chef och medarbetare. Eftersom förmågan att leda i ständig förändring avgör hur du kommer lyckas med utvecklingen av personcentrerad vård på din arbetsplats är det också en del av kursen.

Förbättringskunskap, innovation och tjänstedesign som verktyg i ledarskapet är också områden vi berör.

Se dina egna förmågor

Med utgångspunkt i personfilosofin bygger vi kunskap kring det personcentrerade förhållningssättet och dess begrepp, reflekterar över dess betydelse för vården och ledarskapet.

Partnerskap och berättelsen - du i relation med andra

Hur tar man filosofi till praktik, vad innebär ett partnerskap mellan vårdaren och patienten och mellan chefen och medarbetaren. Att leda en omställning mot personcentrerad vård.

När kartan ritas om

Hur jag stärker min förmåga att leda i ständig förändring. Förbättringskunskap, innovation och tjänstedesign som verktyg i ledarskapet.

Att leda ett nytt paradigm

Med en internationell utblick kopplas förändringar på mikronivån ihop med större samhällsförändringar. 

Föreläsare

Under utbildningen får du möta några av de främsta föreläsarna i Sverige inom personcentrerad vård, innovation och förbättringskunskap.

Kursledning

Annika Cederholm och Charlotta Hellström är chefsspecialister med fokus på chef- och ledarskapsfrågor på Vårdförbundet. Annika är sjuksköterska och har varit verksam som chef och ledare inom palliativ vård och geriatrisk vård under flera år. Charlotta är sjuksköterska med lång erfarenhet av barnsjukvård och ledarskap inom regional verksamhet.

Kostnadsfritt för medlemmar

Vårdförbundet står för utbildning och studiematerial. Deltagarna står själva för eventuell resa till och från träffarna, samt ledighet från arbetet.

Kontakt

Vill du veta mer om Ledarprogrammet är du välkommen att mejla till Annika Cederholm. Du kan också ringa Vårdförbundet Direkt Chef på 0771-630 630.