Ledarprogrammet – med sikte mot ett personcentrerat paradigm

Ledarprogrammet ger dig som chef och ledare en fördjupad kunskap om personcentrerad vård och det personcentrerade ledarskapet. Du får också träffa chefs- och ledarkollegor från hela landet och utbyta erfarenheter. Nästa kursstart är oktober 2017 och anmälan öppnar 5 april.

8 dagar, 4 tillfällen under 5 månader

Programmet består av åtta dagar som genomförs vid fyra kurstillfällen. Erfarna forskare, ledarskapsutvecklare och vårdstrateger föreläser och ger dig förutsättningar att lyckas med vårdutvecklingen på din arbetsplats.

Anmälan

Anmälan kan göras från 5 april 2017 och är bindande. Anmälan görs via aktivitetsportalen. För att kunna anmäla dig behöver du vara registrerad som chef eller ledare hos Vårdförbundet. Här kan du ändra dina uppgifter.

Fokus på personcentrerad vård

Du får bland annat kunskap om det personcentrerade förhållningssättet och reflekterar över dess betydelse för vården och ledarskapet. Fokus ligger också på hur man går från filosofi till praktik. Vi fördjupar oss i vad det innebär att ha ett partnerskap mellan vårdare och patient samt mellan chef och medarbetare. Eftersom förmågan att leda i ständig förändring avgör hur du kommer lyckas med utvecklingen av personcentrerad vård på din arbetsplats är det också en del av kursen.

Förbättringskunskap, innovation och tjänstedesign som verktyg i ledarskapet är också områden vi berör.

Träff 1 – Personen se dina förmågor

Med utgångspunkt i personfilosofin bygger vi kunskap kring det personcentrerade förhållningssättet och dess begrepp, reflekterar över dess betydelse för vården och ledarskapet.

Tisdag 10 oktober 2017 start kl.12:00 till onsdag 11 oktober kl.15:00.

Träff 2 – Partnerskap och berättelsen - du i relation med andra

Hur tar man filosofi till praktik, vad innebär ett partnerskap mellan vårdaren och patienten och mellan chefen och medarbeten. Att leda en omställning mot personcentrerad vård.

Onsdag 22 nov 2017 start kl.12:00 till torsdagen 23 nov kl. 15:00.

Träff 3 – När kartan ritas om

Hur jag stärker min förmåga att leda i ständig förändring. Förbättringskunskap, innovation och tjänstedesign som verktyg i ledarskapet.

Onsdag 17 jan 2018 start kl.12:00 till torsdagen 18 jan 2018 kl.15:00.

Träff 4 – Att leda ett nytt paradigm

Med en internationell utblick kopplas förändringar på mikronivån ihop med större samhällsförändringar. Examinationen sker vid en vernissage där kursdeltagarnas förbättringsarbeten presenteras.

Tisdag 6 mars 2018 start kl12:00 till onsdagen 7 mars 2018 kl.15:00.

Föreläsare

Under utbildningen får du möta några av de främsta föreläsarna i Sverige inom personcentrerad vård, innovation och förbättringskunskap.

Utbildningen genomförs i nära samarbete med GPCC, Centrum för personcentrerad vård i Göteborg.

Kursledning

Merja Nyholm, handläggare för chef- och ledarskapsfrågor på Vårdförbundet. Merja är sjuksköterska med mångårig erfarenhet som chef inom intensivvård. Sedan 2011 har Merja arbetat med chefs-och ledarskapsfrågor på nationell nivå inom Vårdförbundet.

Lisbeth Löpare Johansson, vårdstrategisk chef på Vårdförbundet. Lisbeth är sjuksköterska med största delen av sin yrkeserfarenhet från strategiskt vårdutvecklingsarbete på nationell nivå. Lisbeth har också varit primärvårdschef och kvalitets – och utvecklingschef.

Kostnadsfritt för medlemmar

Vårdförbundet står för studiematerial, kost och logi med övernattning under nätverksträffarna. Deltagarna står själva för resan till och från träffarna, samt ledighet från arbetet.

Kontakt

Vill du veta mer om Ledarprogrammet är du välkommen att mejla
Merja Nyholm eller ringa Vårdförbundet Direkt Chef på 0771-420 420 knappval 5.

Du som redan går Ledarprogrammet 2016-2017 kan hitta information om programmet här.

Om Ledarprogrammet