Ledarprogrammet – med sikte mot ett personcentrerat paradigm

Ledarprogrammets deltagare 2019

Ledarprogrammet ger dig som chef och ledare en fördjupad kunskap om personcentrerad vård och det personcentrerade ledarskapet. Du får också träffa chefs- och ledarkollegor från hela landet och utbyta erfarenheter. Ansökan till nästa kurs är i slutet av 2020.

Vi på Vårdförbundet tycker att det är viktigt att du utvecklas, utmanas och inspireras i din roll som chef eller ledare inom vården. Därför fortsätter vi att förbättra vårt chef- och ledarerbjudande under 2020.

Vårdförbundet expanderar chef- och ledarerbjudandet 

Nytt för i år är att vi erbjuder ännu fler webinars med  intressanta och aktuella ämnen och fortsätter med både nationella och lokala inspirationsdagar. Dessutom vidareutvecklar vi vårt efterfrågade Ledarprogram, uppdateringen gör att programstarten senareläggs. För att inte missa någon information tipsar vi dig om att hålla utkik i våra kanaler där vi publicerar aktuell information.

Ansök till programmet

Du kan söka till Ledarprogrammet i slutet av året 2020. Besked om antagning har skickats ut till samtliga som sökt till årets program.

För att kunna ansöka och få tillgång till alla chefs- och ledarförmåner inklusive Ledarprogrammet behöver du vara yrkesverksam som chef eller ledare samt vara registrerad som det hos Vårdförbundet. Här kan du kontrollera och ändra dina uppgifter

Fokus på personcentrerad vård

Du får bland annat kunskap om det personcentrerade förhållningssättet och reflekterar över dess betydelse för vården och ledarskapet. Fokus ligger också på hur man går från filosofi till praktik. Vi fördjupar oss i vad det innebär att ha ett partnerskap mellan vårdare och patient samt mellan chef och medarbetare. Eftersom förmågan att leda i ständig förändring avgör hur du kommer lyckas med utvecklingen av personcentrerad vård på din arbetsplats är det också en del av kursen.

Förbättringskunskap, innovation och tjänstedesign som verktyg i ledarskapet är också områden vi berör.

Se dina egna förmågor

Med utgångspunkt i personfilosofin bygger vi kunskap kring det personcentrerade förhållningssättet och dess begrepp, reflekterar över dess betydelse för vården och ledarskapet.

Partnerskap och berättelsen - du i relation med andra

Hur tar man filosofi till praktik, vad innebär ett partnerskap mellan vårdaren och patienten och mellan chefen och medarbetaren. Att leda en omställning mot personcentrerad vård.

När kartan ritas om

Hur jag stärker min förmåga att leda i ständig förändring. Förbättringskunskap, innovation och tjänstedesign som verktyg i ledarskapet.

Att leda ett nytt paradigm

Med en internationell utblick kopplas förändringar på mikronivån ihop med större samhällsförändringar. 

Föreläsare

Under utbildningen får du möta några av de främsta föreläsarna i Sverige inom personcentrerad vård, innovation och förbättringskunskap.

Kursledning

Marlene Furbeck och Annika Cederholm är chefsspecialister med fokus på chef- och ledarskapsfrågor på Vårdförbundet. Marlene är sjuksköterska med lång erfarenhet som chef inom regional och kommunal vårdverksamhet. Annika är sjuksköterska och har varit verksam som chef och ledare inom palliativ vård och geriatrisk vård under flera år.

Britta Edström, chef för vårdstrategiska enheten på Vårdförbundet. Britta är sjuksköterska med mångårig erfarenhet av att arbeta som verksamhetschef inom kommunal vård.

Kostnadsfritt för medlemmar

Vårdförbundet står för utbildning och studiematerial. Deltagarna står själva för eventuell resa till och från träffarna, samt ledighet från arbetet.

Kontakt

Vill du veta mer om Ledarprogrammet är du välkommen att mejla till Marlene Furbeck eller Annika Cederholm. Du kan också ringa Vårdförbundet Direkt Chef på 0771-630 630.

Om Ledarprogrammet