Ledarprogrammet – med sikte mot ett personcentrerat paradigm

Ledarprogrammet ger dig som chef och ledare en fördjupad kunskap om personcentrerad vård och det personcentrerade ledarskapet. Du får också träffa chefs- och ledarkollegor från hela landet och utbyta erfarenheter. Nästa kursstart är oktober 2018 och anmälan öppnar under våren 2018.

8 dagar, 4 tillfällen under 5 månader

Programmet består fyra två-dagarsträffar som löper över fem månader. Erfarna forskare, ledarskapsutvecklare och vårdstrateger föreläser och ger dig förutsättningar att lyckas med vårdutvecklingen på din arbetsplats.

Nästa utbildningsstart

Hösten 2018 startar en ny omgång av Ledarprogrammet. Nätverksträffarna äger rum i Stockholm följande datum:
3-4 oktober 2018
21-22 november 2018
16-17 januari 2019
6-7 mars 2019

Anmälan

Anmälan öppnar under våren 2018. Datum för när anmälan öppnas annonseras via chefsnyhetsbrevet och medlemstidningen Vårdfokus. Du anmäler dig via aktivitetsportalen. För att kunna anmäla dig och få chefsnyhetsbreven behöver du vara registrerad som chef eller ledare hos Vårdförbundet. Här kan du kontrollera och ändra dina uppgifter.

Fokus på personcentrerad vård

Du får bland annat kunskap om det personcentrerade förhållningssättet och reflekterar över dess betydelse för vården och ledarskapet. Fokus ligger också på hur man går från filosofi till praktik. Vi fördjupar oss i vad det innebär att ha ett partnerskap mellan vårdare och patient samt mellan chef och medarbetare. Eftersom förmågan att leda i ständig förändring avgör hur du kommer lyckas med utvecklingen av personcentrerad vård på din arbetsplats är det också en del av kursen.

Förbättringskunskap, innovation och tjänstedesign som verktyg i ledarskapet är också områden vi berör.

Träff 1 – Personen se dina förmågor

Med utgångspunkt i personfilosofin bygger vi kunskap kring det personcentrerade förhållningssättet och dess begrepp, reflekterar över dess betydelse för vården och ledarskapet.

Träff 2 – Partnerskap och berättelsen - du i relation med andra

Hur tar man filosofi till praktik, vad innebär ett partnerskap mellan vårdaren och patienten och mellan chefen och medarbeten. Att leda en omställning mot personcentrerad vård.

Träff 3 – När kartan ritas om

Hur jag stärker min förmåga att leda i ständig förändring. Förbättringskunskap, innovation och tjänstedesign som verktyg i ledarskapet.

Träff 4 – Att leda ett nytt paradigm

Med en internationell utblick kopplas förändringar på mikronivån ihop med större samhällsförändringar. Examinationen sker vid en vernissage där kursdeltagarnas förbättringsarbeten presenteras.

Föreläsare

Under utbildningen får du möta några av de främsta föreläsarna i Sverige inom personcentrerad vård, innovation och förbättringskunskap.

Utbildningen genomförs i nära samarbete med GPCC, Centrum för personcentrerad vård i Göteborg.

Kursledning

Merja Nyholm, handläggare för chef- och ledarskapsfrågor på Vårdförbundet. Merja är sjuksköterska med mångårig erfarenhet som chef inom intensivvård. Sedan 2011 har Merja arbetat med chefs-och ledarskapsfrågor på nationell nivå inom Vårdförbundet.

Britta Edström, chef för vårdstrategiska enheten på Vårdförbundet. Britta är sjuksköterska med mångårig erfarenhet av att arbeta som verksamhetschef inom kommunal vård.

Kostnadsfritt för medlemmar

Vårdförbundet står för studiematerial, kost och logi med övernattning under nätverksträffarna. Deltagarna står själva för resan till och från träffarna, samt ledighet från arbetet.

Kontakt

Vill du veta mer om Ledarprogrammet är du välkommen att mejla
Merja Nyholm eller ringa Vårdförbundet Direkt Chef på 0771-630 630.

Om Ledarprogrammet