Inspirationsdag för ledare 29 september

Nästa inspirationsdag för ledare inom vård och omsorg är den 29 september i Stockholm. Som medlem får du dessutom ta med en kollega. Välkommen att anmäla dig via aktivitetsportalen.

Tema: Se människan - att vara ledare i framtidens vård

Vill du vara med och utforma framtidens vård? Är du intresserad av att utveckla din ledarskapskompetens tillsammans med ledarkollegor från hela landet? Vårdförbundet hälsar dig som utvecklingsledare, vårdutvecklare, medicinsk ledningsansvarig sjuksköterka (MAS) eller har ett likande uppdrag att leda utveckling av vården varmt välkommen till inspirationsdag den 29 september med temat "Se människan - att vara ledare i framtidens vård".

Talare under dagen är bland annat:

 • Göran Stiernstedt Regeringens nationella samordnare för utredning om effektiv vård
 • Britt-Mari Banck legitimerad sjuksköterska med erfarenhet av personcentrerad vård
 • Annmargreth Kvarnefors, legitimerad sjuksköterska och utvecklingsledare Qulturum Region Jönköpings län
 • Lena Maria Klingvall, mångkonstnär
 • Sineva Ribeiro, förbundsordförande Vårdförbundet

Moderator för dagen är Lisbeth Löpare Johansson, Vårdstrategisk chef Vårdförbundet.

Ta med en kollega

Vill du bjuda med en kollega som inte är medlem i Vårdförbundet och som är ledare eller chef och legitimerad sjuksköterska, barnmorska, biomedicinsk analytiker eller röntgenssjuksköteska? Då är du varmt välkommen att anmäla er båda.

Anmälan

Du anmäler dig och din kollega via aktivitetsportalen. Sista anmälningsdag är 19 september. 

Vårdförbundet står för kostnaden av föreläsningar och lunch under dagen. Du som deltagare står för kostnaden av arbetstid och resor.

Program

Datum och tid: Torsdagen den 29 september 2016 9.30 - 16.00

Plats: World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, Stockholm

För mer information om World Trade Center se www.wtc.se.

Förmiddag

 • 09:30 - 10:00 Kaffe och incheckning
 • 10:00 - 10:15 Inledning
 • 10:15 - 11:15 Göran Stiernstedt, regeringens nationella samordnare för utredning om effektiv vård
 • 11:30 - 12:30 Lunch

Eftermiddag

 • 12:30 - 13:15 Våga drömma, Lena-Maria Klingvall
 • 13:15 - 14:15 Personcentrerat arbetsätt i praktiken, Ann-Margret Kvarnefors och Britt-Mari Banck
 • 14:15 - 14:45 Kaffe
 • 14:45 - 15:30 Att ändra perspektiv - en studiecirkel om personcentrerad vård,  Lis Munk, förbundsombudsman Vårdförbundet      
 • 15:30 - 16.00 Vykortsvernissage och avslutning av Sineva Ribeiro.  

Frågor

Om du har frågor om dagen kontakta Merja Nyholm, handläggare för chefs-och ledarskapsfrågor: merja.nyholm@vardforbundet.se.