Inspirationsdag om värdefullt ledarskap, etisk kompetens och personcentrerad vård - 9 november

Kvinna ler på inspirationsdag

Höstens inspirationsdag för chefs- och ledarmedlemmar sker i samband med Vårdgalan den 9 november. Föreläsningarna denna gång handlar om hur du skapar ett värdefullt ledarskap, hur etisk kompetens bland beslutsfattare är avgörande i vården och hur personcentrerad vård kan se ut i praktiken.

Inspirationsdagen ger dig som är chefs- eller ledarmedlem i Vårdförbundet möjlighet att tanka på med ny kunskap om vårdutveckling , ledarskap och personcentrerad vård. Ta gärna med en chefs- eller ledarkollega som ännu ej blivit medlem.

Efter en halvdag med fokus på ledarperspektiv är du  välkommen att under eftermiddagen delta på Vårdgalan där bland annat pris för Årets vårdchef och Vårdförbundspriset delas ut. Vi får också höra presentationer från de nominerade till Vårdförbundspriset om sina personcentrerade projekt.

Program

09:30 Kaffe och registrering

10:00 Sineva Ribeiro, Vårdförbundets ordförande, inleder

10:15 Föreläsning: "Kan en av orsakerna till vårdkrisen vara brister i etisk kompetens hos politiker och ledning?" föreläsare är Erica Falkenström, etikforskare, fil dr i pedagogik och författare

11:30 Lunch

12:30 Föreläsning: "Ett värdefullt ledarskap" föreläsare är Mia Hultman, författare

13:30 Fikapaus

14:00 Vårdgalan börjar i samma lokal

14:05 Key note speaker: Christian Farman, legitimerad sjuksköterska och erfarenhet som patient föreläser med följande innehåll:

"Vi jobbar ju redan personcentrerat”

Känner du igen uttrycket? Myndigheten Vårdanalys konstaterar att patienter känner sig mindre delaktiga i sin vård. Ändå hävdar vi i vården att vi redan arbetar personcentrerat. Vad krävs för att en personcentrering på riktigt ska bli verklighet i vården? Christian Farman vet. Han är dialyspatienten som blev sjuksköterska och som varit med om att verksamheter gått från ett systemcentrerat till ett personcentrerat förhållningssätt. Christian berättar för oss om vilken enorm skillnad den omställningen innebär.

15:00 De nominerade till Vårdförbundspriset i samarbete med Folksam presenterar sina arbeten. Läs mer om de nominerade.

15:45 Paus

16:00 Årets vårdchef presenterar sitt arbete

16:30 Mingel

17:00 Prisutdelning till: Årets Vårdförbundspristagare, Årets vårdchef och Årets studenthandledare

17:45 Fortsatt mingel

18:00 Tack för ikväll!

Ta med en kollega

Är din kollega också kunskapstörstig och vill följa med på? Ta gärna med hen, vi bjuder på en gratisbiljett till dina kollegor som ännu ej blivit medlemmar.

Plats

Venue 81 på Drottningatan 81 i Stockholm

Moderator

Anette Nilsson

Datum

9 november 2018

Anmälan

Anmäl dig och en kollega här

Varmt välkommen!