Vårdförbundet utökar stödet för chefsmedlemmar

Marianne Hiller, Ellen Salén Wettergren, Torbjörn Severin

Tre chefsspecialister tillträdde på Vårdförbundet i september. Det är ett led i den satsning som förbundet gjort för att behålla befintliga och attrahera nya chefsmedlemmar. "Vi ska liksom vara skyddsnätet och peppen på samma gång", säger Torbjörn Severin, en av de nyanställda chefsspecialisterna.

År 2014 fattade Vårdförbundets kongress beslut om att satsa mer på chefs- och ledarmedlemmar. Nu har tre personer anställts för att ge medlemmarna bättre hjälp och utveckling.

- Vi vet att våra chefsmedlemmar har efterfrågat denna satsning, man vill ha egna rådgivare som är just experter i ledarfrågor. Men medlemsrekrytering är också en del som kommer vävas in i det dagliga arbetet för specialisterna, säger Anders Printz, kanslichef Vårdförbundet.

 Chefsspecialisterna kommer att arbeta över hela landet och utgå ifrån två lokala platser i landet. De är legitimerade sjuksköterskor med stor erfarenhet av ledarskap. Medlemmarnas behov har varit viktigt när det diskuterats vilken funktion chefsspecialisterna ska ha i den befintliga organisationen.

- Som chef ska du kunna välja om du vill kontakta en av chefsspecialisterna på nationell nivå eller om du föredrar att ha kontakt med din lokala förtroendevalda. Det kommer också vara så att specialisterna och de lokala samarbetar i olika frågor och arrangemang, säger Lisbeth Löpare Johansson vårdstrategisk chef Vårdförbundet.

 Marianne Hiller är en av specialisterna som kommer att utgå ifrån enhet Öst, Stockholm. Hon avslutar nu sitt uppdrag i Vårdförbundets förbundsstyrelse där hon haft ett stort fokus på chefs- och ledarfrågor. Hon är certifierad internationell coach via International Coach Federation (ICF) och har erfarenhet som chef bland annat på en operationsavdelning i Örebro. Hon belyser att hon och hennes nya kollegor kompletterar den befintliga organisationen med kontaktpersoner för chefer och ledare

- Det känns jättekul att bidra till att det blir ännu mer substans i medlemsvärdet för chefer och ledare. Jag har också märkt att det finns ett otroligt sug efter coaching bland medlemmar så jag ser fram emot att erbjuda det direkt till medlem, säger hon.

Vårdförbundet ser stor nytta i ett coachande förhållningssätt och därför förstärks teamet med ytterligare en diplomerad coach genom ICF, Ellen Salén Wettergren. Hon har jobbat inom företagshälsovården och coachat både chefer och personalavdelningar under 14 års tid. Även hon kommer att utgå ifrån enhet Öst, Stockholm.

   - Det känns fantastiskt kul att jobba med så varierande frågor. Jag tror jag kan förmedla ett coachande förhållningssätt som kan hjälpa när man som chef exempelvis möts av utmaningen att få personal att trivas och stanna i vården, säger hon.

I enhet Syd, Malmö, kommer Torbjörn Severin utgå ifrån. Han har tidigare haft flera olika chefspositioner, bland annat som primärvårdschef i Värmland. Han lämnar nu sitt uppdrag som utbildningsansvarig i Vårdförbundet för att bli en av chefsspecialisterna.

 - Uppdraget som chef i vården är speciellt och man behöver mycket stöd och utbildning för att nå framgång. Jag vill att Vårdförbundet ska vara en partner för chefen och ledaren, vi ska liksom vara skyddsnätet och peppen på samma gång, säger han.

Om du är chef som vill ta del av Vårdförbundets hela chefserbjudande, där du kan söka till Ledarprogrammet och inspirationsdagar bland annat, se till att du är registrerad som chef eller ledare hos Vårdförbundet. Kontakta Vårdförbundet Direkt för att uppdatera dina uppgifter hos Vårdförbundet direkt

Läs mer om Vårdförbundets chefsförmåner