Stoppa bråttomkulturen - gränskontroll är nyckeln

Merja Nyholm

Det blir alltmer självklart att besvara mail och telefonsamtal även på helger och semestrar för chefer och ledare. Gränserna mellan arbetsliv och privatliv suddas ut. Risken ökar då för utmattning och sjukskrivning. Att öva sig i gränskontroll blir allt viktigare i ledarskapet, menar Merja Nyholm, chefshandläggare, Vårdförbundet.

Försäkringskassan rapporterar att 46 procent av alla sjukskrivningar beror på psykisk ohälsa. Mest drabbade är kvinnor som arbetar i kontaktyrken så som exempelvis sjuksköterska. Att fundera kring vilka förutsättningar du behöver som chef och ledare blir viktigare för att klara av att inte bli utmattad i vården. Merja Nyholm menar att det blir allt viktigare att sätta gränser som ledare.

- När vi lever upp till att ständigt vara tillgängliga, skapas till slut en bråttomkultur. Det blir destruktivt att aldrig få en ordentlig återhämtning. För att komma runt detta måste vi se över våra individuella värderingar och bestämma var de egna gränserna går. Det hjälper också andra medarbetare att sätta sina gränser, säger hon.

Självmedkänsla viktigt

Det kan vara svårt att leva upp till de yttre kraven som ställs dig som chef och ledare. Att ha förståelse för att det inte alltid går att leva upp till kraven som ledare är viktigt för att kunna vara hållbar i sin roll. Att ha medkänsla för sig själv är viktigt.

- Vi är inte perfekta människor och heller inte perfekta ledare och chefer. Vi hinner inte allt som vi vill och lyckas inte alltid fatta de bästa besluten. Det är viktigt att vi inte ställer för höga krav på oss själva som ledare och helt enkelt har självmedkänsla för oss själva, säger Merja Nyholm.

Reflektionstid skapar hållbarhet

Idag är förändring nästan den enda konstanten i arbetslivet. Förändringarna sker allt snabbare och det är lätt att inte hinna reflektera över vilken väg som är klokast att ta.

- Vi lever med krav på oss att ständigt anpassa oss efter nya förutsättningar. Det ställer särskilda krav på chefer och ledare att styra och för att kunna göra det på ett bra sätt behöver vi planera in reflektionstid så både vi och verksamheten blir hållbar, säger Merja Nyholm.

Merja Nyholms bästa tips för gränssättning

- Ha ett samtal med din närmaste chef om att du inte kommer att vara tillgänglig när du är ledig och hur det ska hanteras.

- Se över resurserna, när du är ledig ska det finnas någon annan som har ledar- och  chefsansvaret. Finns det möjlighet att ha någon som är gruppchef eller biträdande chef till dig?

- Ha tillit till dina medarbetare. Delegera ansvar när det är möjligt. De ska ha tydliga mandat och befogenheter när du är borta.

- Bolla dina tankar med erfarna chefskollegor. Hur kan ni tillsammans skapa en kultur som inte domineras av brådska?

- Hitta kraften i din ledarmotivation. Fundera över vad som får dig att vilja vara ledare och chef. Vilka förutsättningar behöver du för att kunna bibehålla den motivationen? Diskutera dina tankar med din chef. Sätt sen gränser så du kan prioritera att behålla din motivation.