Orka stå kvar i förändring

Verksamhetsplanen för 2018 ska nu verkställas. Många chefer och ledare får nya förändringskrav redan under början av året som gör att verksamhetens långsiktiga mål prioriteras ner. Det är viktigt att tänka strategiskt kring de nya uppgifter som läggs till i verksamheten.

En vårdkö behöver snabbt kortas, ett sedan tidigare okänt projekt ska genomföras eller resurser försvinner eftersom medarbetare säger upp sig eller blir sjuka. Det är många händelser som kan göra att den fina verksamhetsplan som skulle gälla för 2018 havererar eller får göras om. Samtidigt krävs det att verksamheten utvecklas.

Gör en plan för den ökade belastningen

Merja Nyholm är chefshandläggare på Vårdförbundet med chefserfarenhet från Intensivvårdsavdelningen på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Hon menar att när nya uppgifter och uppdrag tilldelas som inte planerats för tidigare, behöver du som chef se vilka möjligheter, medel och vilket mod du behöver ha.

- Om den tillagda aktiviteten måste hanteras omedelbart så tycker jag man ska göra en plan tillsammans med medarbetarna där ni beräknar under hur lång tid som den ökade belastningen kommer äga rum. Sedan är det viktigt att ni relationskorrdinerar så ni vet vem som gör vad i det nya uppdraget, säger Merja Nyholm.

Kräv mer medel om nödvändigt - beskriv vad konsekvenserna blir

Om förändringen innebär strukturella ändringar av rutiner, arbetssätt eller om belastningen blir långvarig, behöver du sannolikt mer medel för att kunna klara verksamheten. Då är det viktigt att du ställer krav på din arbetsgivare.

- Om du inte får de resurser du behöver, tveka inte att beskriva vilka konsekvenser det får för verksamheten. När beslutsfattare förstår vad som händer efter att de fattat ett visst beslut, är chansen större att du får mer resurser, berättar Merja Nyholm.

Att vara modig i sina prioriteringar och våga pausa viktiga aktiviteter kan vara svårt. Vårdförbundet stödjer dig som medlem i dessa frågor. Ta hjälp av Vårdförbundet Direkt Chef eller en chefsspecialist för att hitta nya sätt att förhålla dig till din situation.